Artykuły: kwiecień

Zapytanie ofertowe na wyposażenie wypożyczalni w sprzęt pielęgnacyjny i wspomagający w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”

28 kwietnia 2017   /    Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wyposażenie wypożyczalni w sprzęt pielęgnacyjny i wspomagający w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach 
Oś 9 Włączenie społeczne.

Dokument do pobrania:

Zapytanie ofertowe w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” – Sprzęt AGD

28 kwietnia 2017   /    Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz na podstawie art. 
4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Zamówienie dotyczy sprzętu AGD.

Dokument do pobrania: