Zapytanie ofertowe na wyposażenie wypożyczalni w sprzęt pielęgnacyjny i wspomagający w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”

28 kwietnia 2017   /    Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wyposażenie wypożyczalni w sprzęt pielęgnacyjny i wspomagający w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach 
Oś 9 Włączenie społeczne.

Dokument do pobrania: