centrum wsparcia rodziny

16 sierpnia 2017   /    Aktualności

Dnia 06 czerwca 2017 r. nastąpiło oficjalne otwarcie „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” dla potrzebujących. Dom wsparcia, pierwszej pomocy i ostatecznego ratunku przeznaczony jest dla tych, którzy w swoich domach nie mogą czuć się bezpieczni.

Adresaci projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu to osoby w kryzysie, w tym osoby doznające przemocy w rodzinie, młodzież opuszczająca domy dziecka lub rodziny zastępcze, rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi oraz osoby niepełnosprawne. W ramach projektu utworzono mieszkanie chronione o charakterze interwencyjnym dla ofiar przemocy i młodzieży u progu dorosłego życia oraz punkt konsultacyjny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, tzw. „Okno rodzinne”  zapewniający usługi o charakterze interwencji kryzysowej :

– poradnictwo i terapię psychologiczną,

– poradnictwo psychiatryczne i rehabilitację,

– treningi umiejętności społecznych i poradnictwo prawne.

Powstała też bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla osób  niepełnosprawnych. Zainteresowani będą mogli wypożyczyć między innymi wózki inwalidzkie dla dzieci i dorosłych, koncentrator tlenu, materace przeciwodleżynowe oraz łóżka rehabilitacyjne.

Tak bardzo potrzebne dla społeczności miejsce nie mogłoby powstać bez zaangażowania i wielkiego wsparcia Gminy Miejskiej Bolesławiec, która w ramach porozumienia z Powiatem Bolesławieckim przekazała budynek na ten szczytny cel.

Projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita kwota 1 929 369 zł.