Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Artykuły: 2018

Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych

21 grudnia 2018   /    Aktualności

W dniu 18.12.2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, Sw ramach podnoszenia kwalifikacji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych,  odbyło się szkolenie pn. ,,Kochać i pomagać – jak z miłością i rozsądkiem stawiać dzieciom granice” dla rodzin zastępczych spokrewnionych ustanowionych w 2018 r.

            Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

– potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej;

– opanowanie przez rodziców zastępczych trudnych zachowań dzieci w pieczy zastępczej;

– umiejętności rodzicielskie (zajęcia warsztatowe);

– uzależnienia .

Podczas spotkania 2 trenerów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w PCPR  przekazało informacje, dotyczące problemów opiekuńczo-wychowawczych, uzależnień  oraz   potrzeb edukacyjnych dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Ponadto w formie zajęć warsztatowych wskazano, jakie niezbędne umiejętności rodzicielskie winny cechować opiekunów zastępczych , jak mogą poradzić sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi oraz z kim podejmować współpracę i gdzie szukać pomocy w razie problemów opiekuńczo-wychowawczych.

Gotowi do funkcji rodziny zastępczej

21 grudnia 2018   /    Aktualności

Zakończyło się bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Szkolenie było prowadzone od dnia 2 listopada 2018 r. do 15 grudnia br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 2 w Bolesławcu przez dwóch trenerów pieczy zastępczej.

W szkoleniu brało udział 7 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w wymiarze 62 godz. dydaktycznych, w tym 52 godziny części wykładowo-warsztatowej oraz 10 godzin w formie praktyk w Domu Dziecka i w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Bolesławcu.

Szkolenie odbyło się zgodnie z Programem Szkoleniowym „Rodzina” licencjonowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

Program szkoleniowy realizowany był w ramach bloków tematycznych:

„Piecza zastępcza – co to takiego?”,
„Twoja rodzina  a piecza zastępcza ”,
„Cenimy dziedzictwo – słuchamy młodych”,
„Umiejętności ”,
„Opanowanie trudnych zachowań”,
„Kolejny etap – pożegnanie”.

Tematy poruszały m.in. zagadnienia dotyczące: organizacji opieki nad dzieckiem, zasad finansowania rodzin zastępczych, elementów prawa rodzinnego i praw dziecka, znaczenie tożsamości dziecka, organizacji pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, partnerskiej współpracy z rodziną naturalną dziecka, doskonalenia umiejętności opiekuńczych rodziców zastępczych w poszczególnych etapach rozwoju dziecka, przemocy w rodzinie, trudnych aspektów opieki zastępczej, dobrego pożegnania.

Treści Programu były realizowane w formie mini wykładów, prezentacji, filmów edukacyjnych i ćwiczeń warsztatowych. Tematyka spotkań i ich cele były prezentowane uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć, co umożliwiło lepszą ich organizację. Po realizacji każdego bloku tematycznego jak i wykonaniu każdego ćwiczenia, omawiano wspólnie wszystkie sugestie dotyczące poruszanych zagadnień. Uczestnicy szkolenia poprzez pracę w małych grupach i indywidualnych ćwiczeniach mogli sprawdzić zdobytą już wiedzę, każdy z nich otrzymał materiały szkoleniowe z przeprowadzonych zajęć. Zaproponowane przez trenerów ćwiczenia, zabawy integracyjne spowodowały,  że uczestnicy szkolenia bardzo się zaprzyjaźnili, a tym samym chętnie o sobie opowiadali, dzielili się swoimi obawami i przeżyciami związanymi z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. W trakcie szkolenia panowała serdeczna i przyjazna atmosfera, co w dużej mierze ułatwiło prowadzenie zajęć i realizację poruszanych zagadnień.

 

Wśród uczestników szkolenia została przeprowadzona Ankieta ewaluacyjna, która miała na celu dokonanie przez kandydatów oceny szkolenia. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili zarówno merytoryczne przygotowanie trenerów, ich sposób przekazania treści programowych (poprzez zróżnicowane formy zajęć oraz praktyczne przećwiczenie zdobytych wiedzy), jak tez warunki lokalowe w których były prowadzone zajęcia i stan techniczny wykorzystywanych urządzeń (multimedia).

W ramach ww. szkolenia kandydaci spotkali się z rodziną zastępczą zawodową, która swoją funkcję rodziny zastępczej pełni od 2015 roku. Spotkanie miało na celu zapoznania uczestników ww. szkolenia z doświadczeniami rodziny zastępczej zdobytymi przez nich podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

Szkolenie ukończyło 7 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, którzy otrzymali świadectwa oraz zaświadczenia kwalifikacyjne, które wręczył Stanisław Chwojnicki Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego i Justyna Ziółkowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Bolesławcu.

KOMUNIKAT

7 grudnia 2018   /    Aktualności

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/18 Dyrektora Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Bolesławcu z dnia 06.12.2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

w dniu 8 grudnia 2018 r. (sobota)

będzie czynne od 7:30 do 15:30


Dnia 24 grudnia 2018 r.

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Bolesławcu

będzie nieczynne

Przemoc domowa i jak sobie z nią radzić

21 listopada 2018   /    Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu organizuje grupy wsparcia dla kobiet, które są ofiarami przemocy domowej. Każdego roku oficjalnie zgłaszanych jest co najmniej kilkadziesiąt przypadków znęcania się – fizycznego i psychicznego – nad kobietami i dziećmi. Tajemnicą poliszynela jest, że aktów przemocy jest o wiele więcej. Można sobie pomóc. Można spróbować nie być ofiarą.

Przemoc domowa i jak sobie z nią radzić

Treningi, warsztaty, grupy wsparcia

19 listopada 2018   /    Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że w ramach realizowanego projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, RPOWD 2014 – 2020, prowadzi nabór uczestników do następujących form wsparcia:

  • TRENING KOMPETENCJI RODZICIELSKICH – szkolenie dostarczające wiedzy
    i umiejętności w zakresie metod wychowywania dzieci, nawiązywania prawidłowych relacji z dzieckiem, radzenia sobie z problemami wychowawczymi oraz ich rozwiązywania, budowania kompetencji w zakresie diagnostyki potrzeb i postaw dziecka, a także eliminacji zachowań okołoprzemocowych).

Terminy spotkań:

23.11.2018 r. (piątek, godz. 15:00)

25.11.2018 r. (niedziela, godz. 9:00)

30.11.2018 r. (piątek, godz. 15:00)

02.12.2018 r. (niedziela, godz. 9:00)

07.12.2018 r. (piątek, godz. 15:00)

 

  • TERAPIA TAKTYLNA I INTEGRACJA SENSORYCZNA – zajęcia prowadzone
    z dziećmi, mające na celu regulację i normalizację percepcji dotykowej, zrównoważenie napięcia mięśniowego, z elementami relaksacji; zajęcia prowadzone w kierunku stymulowania układu nerwowego dziecka, wspierania procesów prawidłowego odbierania i przetwarzania odpowiedzi na bodźce płynące ze środowiska i naszego ciała.

Terminy spotkań:
24.11.2018 r. (sobota, godz. 13:30)

01.12.2018 r. (sobota, godz. 13:30)

08.12.2018 r. (sobota, godz. 13:30)

15.12.2018 r. (sobota, godz. 13:30)

22.12.2018 r. (sobota, godz. 13:30)

 

  • Ponadto przypominamy, że kobiety, które doświadczają przemocy domowej mogą wziąć udział w spotkaniach GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE. W listopadzie i grudniu br. zajęcia dla pań prowadzone są
    w soboty o godz. 9:00.

Wszystkie ww. formy wsparcia świadczone są bezpłatnie w CENTRUM WSPARCIA RODZINY W BOLESŁAWCU PRZY AL. TYSIĄCLECIA 32 D/2.

Osoby chętne do udziału w zajęciach prosimy o kontakt osobisty w PCPR w Bolesławcu,
Pl. marsz. J. Piłsudskiego 2, pok. nr 2, nr 5 i nr 8, lub telefoniczny pod nr 75/ 612 17 83-84.

Pozdrawiam serdecznie

Sylwia Czuchajda-Chołost
pracownik socjalny
tel. 75 612 17 84

 

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

7 listopada 2018   /    Aktualności

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOLESŁAWCU

TWORZY GRUPĘ WSPARCIA DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH
PRZEMOCY W RODZINIE

 

Kobiety, które doświadczają przemocy domowej i są mieszkankami powiatu bolesławieckiego zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach grupy wsparcia.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Centrum Wsparcia Rodziny
w Bolesławcu, przy Al. Tysiąclecia 32 d/2.

Pierwsze spotkanie grupy wsparcia odbędzie się w dniu
17 listopada 2018 r. (sobota), w godz. 10:00 – 14:00

Terminy spotkań w kolejnych miesiącach będą zamieszczane na stronie www.pcpr.boleslawiec.pl

Przemoc domowa jest tematem coraz częściej występującym w świadomości opinii publicznej. W przypadku ofiar, które podejmują pierwsze kroki, by się bronić przed sprawcą przemocy, dużym wsparciem okazuje się praca grupowa, która pomaga przełamać poczucie izolacji                     i daje szansę uzyskania wsparcia ze strony grupy. Formuła zajęć umożliwia także lepszą możliwość testowania nowych form zachowania i ćwiczenia pożądanych nawyków. Powyższa idea stała się inspiracją dla utworzenia lokalnej grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową.

Zgłoszenia do udziału w zajęciach grupy wsparcia przyjmowane są w siedzibie

PCPR w Bolesławcu Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2,

pokoje 2 i 5 nr tel. 75 612 17 83-84

lub bezpośrednio z Dyrektorem PCPR w Bolesławcu – pok. 6 nr tel. 75 612 17 88

Wsparcie finansowane w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, realizowanego przez Powiat Bolesławiecki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego