Przemoc

Nabór do projektu korekcyjno-edukacyjnego

23 lipca 2019   /    Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że dniu 24 sierpnia 2019 r. (sobota) o godzinie 9:00, w siedzibie tut. Centrum przy Pl. marsz. J. Piłsudskiego 2, pok. 4, rozpoczną się zajęcia dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinieZajęcia będą odbywać się w każdą sobotę od godz. 9:00 do 13:00. w okresie od sierpnia do grudnia br.

Do Programu rekrutowane są osoby pełnoletnie, stosujące przemoc wobec członków swoich rodzin, w tym:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie  (w tym osoby dobrowolnie zgłaszające chęć udziału w Programie).

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu 75/ 612 17 84 lub w siedzibie PCPR w Bolesławcu, Pl. marsz. J. Piłsudskiego 2, pok. nr 2.