KOMUNIKAT

12 grudnia 2019   /    Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że wypłata świadczeń oraz dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych przysługujących za grudzień 2019 r. nastąpi do dnia 20.12.2019 r. Termin wypłaty w grudniu związany jest z koniecznością zamknięcia roku budżetowego.

Od stycznia 2020 r. termin wypłaty świadczeń pozostaje bez zmian tj. wypłata świadczenia następować będzie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca przelewem na wskazany rachunek bankowy.