Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych

19 grudnia 2019   /    Aktualności

W dniu 12.12.2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu odbyło się – w ramach podnoszenia kwalifikacji opiekuńczo – wychowawczych – szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych ustanowionych w 2019 r.  Przewodnimi tematami spotkania były:

– definicja rodzicielstwa zastępczego;

– potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży;

– umiejętności rodzicielskie;

– zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży.

Podczas spotkania 2 trenerów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w PCPR  przekazało informacje, dotyczące możliwych problemów opiekuńczo-wychowawczych, trudności związanych z nauką, przystosowaniem się dziecka oraz potrzeb dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Ponadto w formie zajęć warsztatowych wskazano, jakie niezbędne umiejętności rodzicielskie winny cechować opiekunów zastępczych, jak mogą poradzić sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi oraz z kim podejmować współpracę i gdzie szukać pomocy w razie problemów opiekuńczo-wychowawczych.