urna do składania dokumentów kierowanych do PCPR w Bolesławcu

17 marca 2020   /    Aktualności

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że od wtorku 17 marca 2020 r. będzie możliwość dostarczania dokumentów przy użyciu urny wystawionej w przedsionku przy wejściu do budynku. Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy wrzucać do urny w zaklejonej kopercie (nie potwierdzamy ich złożenia). Przy użyciu urny możecie Państwo złożyć następujące dokumenty
– wnioski o dofinansowanie z PFRON,
– wniosek „Aktywny Samorząd”
– formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze wraz z załącznikami
– wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie
– wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie
– wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki
– wniosek o przyznanie świadczeń dla rodzin zastępczych
– wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego
– wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”
– wniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności
– wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
– wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
– wniosek o przyznanie jednorazowego/okresowego świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki nad dzieckiem/dziećmi
– wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza
– wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym
– wszelką dokumentację niezbędną do rozpatrzenia Państwa spraw w urzędzie
Informujemy Państwa, że wszystkie podejmowane działania mają na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania zarówno Państwa, jak i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.