Przemoc

Nabór do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

17 lipca 2020   /    Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje o prowadzonym naborze uczestników do PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.  Do Programu rekrutowane są osoby pełnoletnie, stosujące przemoc wobec członków swoich rodzin, w tym:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie (w tym osoby dobrowolnie zgłaszające chęć udziału w programie).

Realizację Programu zaplanowano w okresie od września do grudnia 2020 r. Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Bolesławcu, Pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 2 lub telefonicznie pod numerem 75/ 612 17 84; osoba do kontaktu: Sylwia Czuchajda-Chołost