Trwałość projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”

4 stycznia 2021   /    Aktualności

Trwałość projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” w ramach RPOWD 2014-2020 (nr umowy RPDS.09.02.01-02-0006/16) Powiat bolesławiecki – PCPR
w Bolesławcu zachowuje trwałość projektu i deklaruje instytucjonalną gotowość do kontynuacji wsparcia przez okres 36 miesięcy poprzez świadczenie następujących usług:

  • usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej;
  • „Okno Rodzinne” – konsultacje specjalistyczne w zależności od potrzeb mieszkańców powiatu bolesławieckiego,
  • mieszkania treningowe dla osób w kryzysie,
  • wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i pomocniczego

 

Osoby zainteresowane świadczonymi usługami mogą uzyskać więcej informacji w siedzibie PCPR w Bolesławcu pokój nr 4  i nr5 lub pod numerami telefonu 75 612 17 81 lub 75 612 17 83