Nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

10 czerwca 2021   /    Aktualności

Nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach II tury na realizację w okresie
od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Treść programu oraz procedury jego realizacji dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl
w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/ Programy  realizowane obecnie/Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Informujemy, iż podmiot prowadzący Warsztaty Terapii Zajęciowej może złożyć wniosek na dofinansowanie w ramach ww. programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Bolesławcu w terminie  do dnia 18 czerwca 2021 r.

Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”