Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

28 października 2022   /    Aktualności

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu odbywa się już drugie w tym roku szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

            Zajęcia rozpoczęły się w dniu 14 października i zgodnie z planem zakończa się 26.11.2022 r. Szkolenie prowadzone jest przez pracowników PCPR w Bolesławcu – dwóch trenerów rodzinnych form opieki zastępczej – zgodnie z Programem Szkoleniowym ,,RODZINA” licencjonowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych ,,Pro Familia” w Krakowie.

            Do szkolenia przystąpiło 14 osób, w tym 5 małżeństw, jedna para niepozostająca w związku małżeńskim i 2 osoby samotne. Część uczestników stanowi już rodziny zastępcze niezawodowe dla małoletnich dzieci zgodnie z Postanowieniami Sądu. Podczas szkolenia kandydaci mają możliwość pogłębiać swoją dotychczasową wiedzę, a jednocześnie pozyskać wiele nowych, niezbędnych w opiece
i wychowaniu informacji. W trakcie cotygodniowych spotkań uczestnicy poznają specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej w oparciu o program szkoleniowy realizowany w ramach kilku bloków tematycznych. Spotkania mają formę wykładów oraz ćwiczeń i zajęć warsztatowych. Uczestnicy szkolenia poprzez pracę w małych grupach mogą sprawdzić zdobytą już wiedzę, poznają specyfikę rodzicielstwa zastępczego, problemy i zadania jakie stają przed nimi.

            Wszyscy wykazują zaangażowanie i chętnie uczestniczą w zajęciach szkoleniowych, wprowadzają serdeczną i przyjazną atmosferę, pełną zaufania i wzajemnego wsparcia. Spotkania obfitują w różne emocje – są łzy wzruszenia, złość, strach, niepewność…, ale także radość, satysfakcja i nadzieja.

            Zapraszamy osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, podzielenia się sercem
i stworzenia poczucia bezpieczeństwa dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców biologicznych.

            Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Bolesławcu,  pl.  Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, tel. 75 6121789, 75 6121782.