8 grudnia 2022   /    Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych przysługujących za grudzień 2022 r. nastąpi do dnia 16.12.2022 r. Termin wypłaty w grudniu związany jest z koniecznością zamknięcia roku budżetowego.

Od stycznia 2023 r. termin wypłaty świadczeń pozostaje bez zmian tj. wypłata świadczenia następować będzie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca przelewem na wskazany rachunek bankowy.