Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych

2 lutego 2023   /    Aktualności

W dniu 31.01.2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu odbyło się – w ramach podnoszenia kwalifikacji opiekuńczo – wychowawczych – szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych ustanowionych w 2022 r. Przewodnimi tematami spotkania były:

– definicja rodzicielstwa zastępczego;

– zagadnienia prawne z zakresu pieczy zastępczej;

– potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży;

– umiejętności rodzicielskie;

            Podczas spotkania, 2 trenerów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w PCPR  przekazało informacje dotyczące możliwych problemów opiekuńczo-wychowawczych, trudności związanych z adaptacją i zrozumieniem nowej sytuacji przez dziecko pozbawione bezpośredniej opieki i wychowania rodziców biologicznych. Ponadto koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej udzielali porad i wskazówek związanych z pełnioną przez rodziców zastępczych funkcją, odpowiadali na nurtujące ich pytania. Wskazano również, jakie niezbędne umiejętności rodzicielskie winny cechować opiekunów zastępczych, jak mogą poradzić sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi oraz z kim podejmować współpracę i gdzie szukać pomocy w razie problemów opiekuńczo-wychowawczych.