Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej dla opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

24 lutego 2023   /    Aktualności , Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej dla opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej