INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

21 kwietnia 2023   /    Aktualności , Ogłoszenia

Summary

.

Powiat Bolesławiecki, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu  przystąpiło do realizacji resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 484 551,00 zł.  

Głównym celem Programu jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Koszty usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym 16 osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym z terenu powiatu bolesławieckiego.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia i załączników dostępnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.