Kurs pierwszej pomocy

26 maja 2023   /    Aktualności

W dniu 19.05.2023 r. – w ramach szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – przyszli rodzice zastępczy uczestniczyli w Kursie Pierwszej Pomocy. Zajęcia przeprowadzili Bartłomiej Pankiewicz oraz Robert Dalmata – ratownicy medyczni z Fundacji ,,WSPIERAJMY ZDROWIE”, działającej przy Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu, w którym są zatrudnieni.

Podczas zajęć ratownicy medyczni zapoznali uczestników z wiedzą teoretyczną oraz praktyczną
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Prowadzący  przekazali wiele cennych informacji dotyczących aktualnych wytycznych niezbędnych w sytuacji ratowania życia osób poszkodowanych w wypadkach czy
w sytuacjach zagrażających życiu z zakresu organizacji i bezpieczeństwa działań ratowniczych, a także sposobu badania i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym zasad resuscytacji
i defibrylacji, sposobów postępowania w obrażeniach mechanicznych, termicznych, elektrycznych, chemicznych i innych stanach nagłych. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość spróbować własnych sił
w powyższym zakresie, wykorzystując m.in. fantomy oraz defibrylator AED. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał Certyfikat Uczestnictwa w Kursie Pierwszej Pomocy. 

Dziękujemy Panu Bartkowi oraz Panu Robertowi za profesjonalizm oraz rzetelną wiedzę i umiejętności przekazane naszym uczestnikom szkolenia.