Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
Powiat
Gmina
Nazwa jednostki, dane teleadresowe
Rodzaj pomocy, godziny przyjęć
Uwagi
bolesławiecki Bolesławiec-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec; tel. 75 612 17 83, tel. 75 612 17 84 poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo terapeutyczne ds. uzależnień, poradnictwo psychiatryczne termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie
bolesławiecki Bolesławiec-powiat Punkt Wsparcia Rodzin (z terenu powiatu), Al. Tysiąclecia 32 D/4, 59-700 Bolesławiec; tel. 75 735 25 22 poradnictwo prawne:pierwsza środa m-ca 16.00-18.00, czwartki 13.00-15.00; poradnictwo psychologiczne (termin ustalany według zgłaszanych potrzeb) termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie
bolesławiecki Bolesławiec-powiat Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, ul. Armii Krajowej 12, pok. 4, 59-700 Bolesławiec; tel. 75 612 17 80, tel. 75 612 17 15 poradnictwo prawne: od poniedziałku do czwartku 11.00-15.00, piątki 8.00-12.00
bolesławiecki Bolesławiec-miasto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec; tel. 75 645 78 23 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, pomoc psychologiczna: poniedzialki 15.00 – 18.00 , środy 7.15 – 11.15, piątki 15.00 – 18.00, konsultacje prawne: wtorki, czwartki i piątki 7.00 – 12.00, środy – 11.15 – 16.00 godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
bolesławiecki Bolesławiec-miasto Ośrodek Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc, ul. Kościelna 2, 59-700 Bolesławiec; tel. 607 872 517, 601 921 449, 530 055 598 poradnictwo psychologiczne, psychoterapeutyczne, psychoedukacja, mediacje rodzinne: od poniedziałku do soboty 8.00-19.00 grafik dyżurów na stronie www.zatrzymacprzemoc.pl (http://www.zatrzymacprzemoc.pl/szukasz-pomocy/instytucje-i-organizacje-pomocowe-na-terenie-powiatu-boleslawieckiego/)
bolesławiecki Bolesławiec Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1A, 59-700 Bolesławiec; tel. 75 732 14 59 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
bolesławiecki Gromadka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej 19, 59-706 Gromadka; tel. 75 611 60 24, 75 611 60 26 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki 8.00-16.00, wtorki – piątki 7.00-15.00
bolesławiecki Gromadka Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, ul. Szkolna 18, 59-706 Gromadka; tel. 75 738 24 52 poradnictwo psychologiczne: środy 15.30 – 17.30 poradnictwo terapeutyczne ds. uzależnień: piątki 16.30-18.30 grupa wsparcia AA: czwartki 19.00 – 21.00
bolesławiecki Nowogrodziec Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Asnyka 53, 59-730 Nowogrodziec; tel. 75 731 63 79 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.15-15.15
bolesławiecki Nowogrodziec Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 53; tel. 75 731 62 21, tel. 75 731 63 79 poradnictwo prawne: od poniedziałku do piątku 8.00-12.00
bolesławiecki Nowogrodziec Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie, ul. A. Asnyka 53, 59-730 Nowogrodziec; (budynek MGOPS, wejście od parkingu), tel. 75 738 06 74 (Urząd Miasta – specjalista ds. profilaktyki uzależnień) poradnictwo pedagogiczne: czwartki 12.15 – 15.15 poradnictwo terapetyczne ds. uzależnień: poniedziałki 15.30 – 17.30, piątki 16.30 – 18.00 Klub Abstynenta: poniedziałki: 15.30 – 19.00, piątki 16.30 – 19.00
bolesławiecki Osiecznica Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica; tel. 75 731 25 11 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
bolesławiecki Osiecznica Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Osiecznicy, ul. Lubańska 43 (siedziba UG, pok. 17); tel. 75 731 21 07 poradnictwo prawne: poniedziałki i piątki: 7.30-11.30, wtorki, środy, czwartki 15.00-19.00
bolesławiecki Osiecznica Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych, ul. Lubańska 29 B, 59-724 Osiecznica; tel. 75 731 21 08 poradnictwo terapeutyczne ds. uzależnień: wtorki 15.00-18.00
bolesławiecki Osiecznica Punkt Pomocy Psychologicznej, ul. Lubańska 35, 59-724 Osiecznica; tel. 695 663 949, tel. 75 731 21 27 poradnictwo psychologiczne: poniedziałki 16.00-18.00
bolesławiecki Osiecznica Punkt Pomocy Psychologicznej w Świętoszowie, ul. Szkolna 10, 59-726 Świętoszów, tel. 695 663 949, tel. 75 731 12 02 poradnictwo psychologiczne: środy 16.00-19.00
bolesławiecki Warta Bolesławiecka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Raciborowice Górne, tel. 75 738 93 38 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy, czwartki 7.30-15.30, wtorki 7.30-16.00, piątki 7.30-15.00
bolesławiecki Warta Bolesławiecka Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Osób Doznających Przemocy w Rodzinie, Raciborowice Górne 29 B, 59-720 Warta Bolesławiecka; tel. 664 461 086 poradnictwo teraputyczne ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy: środy 16.00 – 17.00; Grupa Wsparcia „Warto”: środy 17.00 – 19.00
bolesławiecki Warta Bolesławiecka Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Warcie Bolesławieckiej, Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej, Warta Bolesławiecka 40, pok. 21, tel. 75 738 95 39 poradnictwo prawne: poniedziałki i środy: 11.30 – 15.30 wtorki i czwartki: 8.00 – 12.00, piątki 11.00 – 15.00
dzierżoniowski Dzierżoniów-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia,ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów; tel. 74 833 98 95 poradnictwo psychologiczne, prawne i pedagogiczne: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, poradnictwo socjalne: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00; dodatkowo dyżury telefoniczne: poniedziałek – piątek 7.30-18.00 (pomoc udzielana w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
dzierżoniowski Bielawa Ośrodek Pomocy Społecznej Bielawa, ul. 3 Maja 20, 56-260 Bielawa; tel. 74 833 47 93 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla sprawców przemocy oraz osób/rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy, poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób doświadczających przemocy godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30. Poradnictwa udziela Stowarzyszenie INTRO z Wrocławia (poniedziałki – piątki tel. 667 323 965 w godz. 8.00-15.00 lub tel. 730 304 749 w godz. 15.00-19.00)
dzierżoniowski Bielawa Punkt Konsultacyjny dla Osób Zagrożonych Zjawiskiem Przemocy (przy OPS), ul. 3 Maja 20, 58-260 Bielawa; tel. 74 833 47 93 zajęcia edukacyjne dla osób zagrożonych zjawiskiem przemocy: soboty 11.00-13.00
dzierżoniowski Bielawa Punkt Konsultacyjny, ul. Słowiańska 21, 58-260 Bielawa; tel. 74 832 87 03 poradnictwo prawne: środy 15.15-16.45, poradnictwo psychologiczne: środy 15.15-17.15
dzierżoniowski Dzierżoniów Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Złota 8, 58-200 Dzierżoniów; tel. 74 632 11 29 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00, w czwartki do 16.00
dzierżoniowski Dzierżoniów Stowarzyszenie „INTRO” (siedziba: Pl. Św. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrcław); tel. 667 323 695, tel. 730 304 749 pomoc psychologiczna, prawna i finansowa: poniedziałki-piątki 8.00-15.00 (tel. 667 323 695) oraz 15.00-19.00 (tel. 730 304 749) pomoc świadczona w ramach podpisanego porozumienia na okres 01.01-31.12.2016; terminy konsultacji należy umawiać telefonicznie
dzierżoniowski Dzierżoniów-miasto Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Nowowiejska 73, 58-200 Dzierżoniów; tel. 74 831 24 54 poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne, prawne: poniedziałki – piątki 8.00-15.00
dzierżoniowski Dzierżoniów-miasto Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Nowowiejska 88, 58-200 Dzierżoniów; tel. 74 834 25 05 poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy, prowadzenie grupy wsparcia oraz grupy warsztatowej: poniedziałki – piątki 8.00-16.00
dzierżoniowski Dzierżoniów Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1; tel. 74 832 56 60, 74 832 56 63, 74 832 56 64 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, praca socjalna (pracownicy socjalni są obecni w siedzibie OPS w godz. 7.00-10.00 i 14.00-15.00, w środy do 16.00), poradnictwo prawne w każdy czwartek od 14.30, pomoc psychologiczna po wcześniejszym umówieniu wizyty z pracownikiem socjalnym godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy, czwartki 7.30-15.30, wtorki 7.30-16.00, piątki 7.30-15.00
dzierżoniowski Łagiewniki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 9, 58-210 Łagiewniki; tel. 74 893 99 84, tel. 74 893 99 90 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki, wtorki, czwartki 7.30-15.30, środy 7.30-16.00, piątki 7.30-15.00
dzierżoniowski Łagiewniki Gminny Punkt Konsultacyjny, ul. Sportowa 9, 58-210 Łagiewniki; tel. 74 893 39 84 poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne: środy 14.00 – 16.00
dzierżoniowski Niemcza Ośrodek Pomocy Swpołecznej, ul. Ogrodowa 1, 58-230 Niemcza; tel 74 837 64 41 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00 – 15.00
dzierżoniowski Niemcza Punkt Konsultacyjny, ul. Ogrodowa 1, 58-230 Niemcza; tel. 74 837 64 41 warsztaty kompetencji rodzicielskich, konsultacje psychologiczne: (dwa razy miesiącu), porady prawne (raz w miesiącu), terapeuta wtorki 15.00-18.00 termin konsultacji należy ustalić telefonicznie
dzierżoniowski Pieszyce Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kopernika 124, 58-250 Pieszyce; tel. 74 836 52 45 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK (pracownicy socjalni są w siedzibie OPS w poniedziałki wtorki i czwartki w godz. 7.30-10.00 i 14.00-15.30, w środy 7.30-10.00 i 16.00-17.00, piątki 7.30-14.00) godziny otwarcia placówki: poniedziałek, wtorek, czwartek- 7.30-15.30, środa – 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00
dzierżoniowski Pieszyce Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, ul. Królowej Jadwigii 1, 58-250 Pieszyce; tel. 74 836 52 45 poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: środy 16.00-18.00
dzierżoniowski Piława Górna Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna; tel. 74 837 14 25, 74 837 21 81 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK (pracownicy socjalni są w siedzibie OPS w godz. 7.30-10.00 i 14.00-15.30) godziny otwarcia plcówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
dzierżoniowski Piława Górna Punkt Konsultacyjno – Informacyjny przy GKRPA, ul. H. Sienkiewicza 32, 59-240 Piława Górna; tel.74 837 29 90 pomoc informacyjno-doradcza dla mieszkańców mających problemy z powodu uzależnień oraz członków ich rodzin, miejski telefon zaufania, terapia dla osób uzależnionych, zajęcia terapeutyczne, mityngi: wtorki 16.30-19.00, czwartki 8.30-11.30, piątki 15.00-19.00
głogowski Głogów-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowiańska 13, 67-200 Głogów; tel. 76 834 10 03 zapewnienie schronienia w ramach interwencji kryzysowej w mieszkaniu chronionym (ul. Lipowa 10) dla 6 osób; wsparcie psychologiczne, socjalne i prawne: poniedziałek – piątek 7.30-15.30 godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30, kwestie formalne związane z przyjęciem do mieszkania prowadzi PCPR
głogowski Głogów-powiat Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”, ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów; tel. 76 832 18 04 lub 76 727 60 70 poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne: poniedziałek – piątek 11.00 – 19.00, porady prawne: wtorki 16.00-19.00
głogowski Głogów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 4, 67-200 Głogów; tel. 76 727 65 00 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, prawne oraz grupa terapeutyczne dla ofiar przemocy godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
głogowski Głogów-miasto „Babiląd” – Punkt Konsultacyjny dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, ul. Sikorskiego 23, 67-200 Głogów; tel. 508 192 741 poradnictwo prawne: środy 16.00-18.30, konsultacje psychologiczne: wtorki 16.00-18.30 kontakt telefoniczny przy indywidualnych rozmowach – dojazd do domu
głogowski Głogów-miasto Miejskie Centrum Wspierania Rodziny, ul. Folwarczna 7, 67-200 Głogów; tel. 76 853 38 32 poradnictwo prawne, nocleg (6 miejsc), grupa wsparcia, spotkania edukacyjno- terapeutyczne: poniedziałki – piątki 8.00-20.00
głogowski Głogów-miasto Dom Samotnych Matek z Dziećmi „Monar – Markot”, ul. Folwarczna 50, 67-200 Głogów; tel. 76 833 35 00 poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne, socjalne: poniedziałki – piątki 7.00- 20.00, dom dla 50 osób (kobiet i dzieci) – całodobowo, wyżywienie
głogowski Głogów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słodowa 2B, 67-200 Głogów, 76 836 55 50 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałek – piątek 7.30-15.30
głogowski Jerzmanowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Głowska 7, 67-222 Jerzmanowa; tel. 76 831 24 86 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.15 – 15.15
głogowski Jerzmanowa Punkt Konsulacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa; tel. 76 836 55 30 konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych, współuzależnionych, osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc
głogowski Kotla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krzycka 2, 67-240 Kotla; tel. 76 831 88 52 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy, czwartki 7.30-15.30, wtorki 7.30-16.00, piątki 7.30-15.00
głogowski Kotla Punkt Konsultacyjny przy GKRPA, ul. Krzycka 2, 67-240 Kotla; tel. 76 831 88 52 poradnictwo psychologiczne, poradnictwo specjalistyczne do spraw uzależnień: 2 x w m-cu termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie
głogowski Pęcław Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 67-221 Pęcław 28; tel. 76 831 73 32 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, poradnictwo prawne i psychologiczne godziny otwarcia placówki: poniedziałki -piątki 7.30-15.30
głogowski Pęcław Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkogolowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie, 67-221 Pęcław 30 (budynek NZOZ „MEDICA”); tel.76 831 71 26 lub 76 831 73 32 poradnictwo ds.uzależnień i przemocy w rodzinie, poradnictwo prawne i psychologiczne: druga i czwarta środa miesiąca 15.30-17.30 termin kosultacji prawnych i psychologicznych p uzgodnieniu z GOPS tel. 76 831 73 32
głogowski Żukowice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żukowice, ul. Nielubia 51A, 67-231 Żukowice; tel. 76 831 42 84, tel. 76 833 47 52 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
głogowski Żukowice Punkt Konsultacyjny, 67-231 Nielubia 51A, tel. 76 831 42 84 zajęcia terapeutycno-warsztatowe dla osób uzależnionych: ostatni wtorek miesiąca: 13.30-15.30
górowski Góra-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra; tel. 65 543 28 96 poradnictwo rodzinne, prawne, psychologiczne: godziny otwarcia placówki: poniedziałki 8.00-16.00, wtorki-piątki 7.00-15.00
górowski Góra-powiat Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra; tel. 655 432 896 poradnictwo rodzinne, prawne: poniedziałki 8.00-16.00 wtorki – piątki 7.00-15.00
górowski Góra-gmina Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, ul. Sportowa 1, 56-200 Góra; tel. 665 012 145 konsultacje w sprawie uzależnień i przemocy: poniedziałki 8.00-11.00 i środy 13.00-15.30
górowski Góra Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra; tel. 65 543 22 01 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki 8.00-16.00, wtorki – piątki 7.00-15.00
górowski Jemielno Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 56-209 Jemielno 30; tel. 65 544 71 63 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
górowski Niechlów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów; tel. 65 543 56 21 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki 8.00-16.00, wtorki -piątki 7.00-15.00
górowski Wąsosz Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krzywa 11, 56-210 Wąsosz; tel. 65 543 74 70 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki 8.00-16.00, wtorki – piątki 7.00-15.00
jaworski Jawor-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szpitalna 12a, 59-400 Jawor; tel. 76 871 14 11 poradnictwo prawne: poniedziałek 8.00-12.00 oraz piątek 14.00-18.00, poradnictwo psychologiczne: piątek 13.00-18.00, interwencja kryzysowa: poniedziałek-czwartek 7.30-15.30, piątek 8.00-16 godziny otwarcia placówki: poniedziałki – czwartki 7.30-15.30, piątki 8.00-16.00 (dyżury do 18.00)
jaworski Jawor-miasto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Legnicka 12; tel. 76 870 33 87 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, praca socjalna (pracownicy socjalni przyjmują interesantów w godz. 8.00-10.00), konsultacje prawne (wtorki 12.00-16.00, środy 7.00-11.00, czwartki 7.00-11.00) godziny otwarcia placówki: poniedziałki środy i czwartki 7.00-15.00, wtorki 7.00-16.00, piątki 7.00-14.00
jaworski Bolków Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków, tel. 75 741 33 75 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, poradnictwo prawne: ostatni wtorek miesiąca 15.30-17.30, poradnictwo psychologiczne: druga środa miesiąca 16.30-18.30 godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
jaworski Bolków Punkt Konsultacyjny (przy GKRPA), ul. Szpitalna 16, 59-420 Bolków; tel. 75 741 33 75 poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy: wtorki 16.00-18.00, środy 9.00-12.00, czwartki 14.45-17.45 oraz poradnictwo psychologiczne w poniedziałki 16.00-19.00
jaworski Jawor-miasto Poradnia Rodzinna (przy MOPS Jawor), Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy, ul. Moniuszki 6, 59-400 Jawor; tel. 76 870 20 14 poradnictwo psychologiczne: poniedziałki, wtorki i piątki 8.00-15.00, środy 8.00-15.00 i 16.00-19.00, czwartki 8.00-17.30, poradnictwo prawne: poniedziałki 9.00-12.00, poradnictwo pedagogiczne: poniedziałki: 13.30-15.30, poradnictwo terapeutyczne: wtorki 13.00-20.00, czwartki 15.30-19.30 termin konsultacji należy ustalić telefonicznie lub osobiście
jaworski Jawor-miasto Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym, Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Azyl”, ul. Zamkowa 1, 59-400 Jawor; tel. 76 870 24 88 zajęcia terapeutyczne: piątki 16.00-19.00, grupy wsparcia: wtorki, ody i piatki 16.00-20.00, punkt konsultacyjny (psycholog, terapeuta uzależnień) soboty 14.00-19.00, zajęcia świetlicowe dla dzieci: piątki 16.00-19.00:
jaworski Jawor-miasto Przychodnia Rejonowa – Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Piłsudskiego 10, 59-400 Jawor, tel. 76 870 23 27 terapia grupowa i indywidualna osób uzaeżnionych od alkoholu, DDA, terapia sprawców przemocy domowej, pomoc w walce z uzależnieniami: poniedziałki – wtorki 15.00-18.00, środy – piątki 10.00-14.00
jaworski Męcinka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 59-424 Męcinka 85, tel. 76 871 80 97 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki 7.00-16.00, wtorki – czwartki 7.00-15.00, piątki 7.00-14.00
jaworski Męcinka Poradnia Rodzinna, 59-424 Piotrowice 113; tel. 76 870 88 78 pomoc psychologa, psychoterapeuty, pedagoga, terapeuty uzależnień, lekarza psychiatry wizyty należy umawiać telefonicznie lub mailowo: pomoc-psychoterapia@wp.pl
jaworski Męcinka Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie, 59-424 Męcinka 10, tel. 76 871 80 97 poradnictwo prawne, pomoc psychologiczna i terapeutyczna: wtorki 15.00- 17.00
jaworski Mściwojów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 59-407 Mściwojów 54; tel. 76 872 83 98 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
jaworski Mściwojów Punkt Konsultacyjny, 59-407 Mściwojów 54, tel. 76 872 83 98 poradnictwo psychologiczne dla osób uzależnionych i ich rodzin: poniedziałki – piątki 9.00-12.00
jaworski Paszowice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 59-411 Paszowice 260; tel. 76 870 11 23 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
jaworski Paszowice Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny, 59-411 Paszowice 137 A, tel. 76 872 83 98 poradnictwo terapeutyczne: dwa razy w miesiącu (soboty) 9.00-12.30 termin konsultacji należy ustalić telefonicznie
jaworski Wądroże Wielkie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 59-430 Wądroże Wielkie 174; tel. 76 887 46 42 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
jaworski Wądroże Wielkie Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych i Ofiar Przemocy przy GKRPAiN, 59-430 Wądroże Wielkie 64; tel. 76 887 43 23 konsultacje w spawie uzależnień i przemocy: 2 x w m-cu (poniedziałki 15.30-18.30)
Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra; tel. 75 752 39 51 praca socjalna, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilktyka uzależnień godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Al.Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra; tel. 75 643 91 00 poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne oraz wsparcie dla osób doznających przemocy lub w sytuacji kryzysu psychicznego: poniedziałki – piątki 8.00-20.00, poradnictwo telefoniczne: poniedziałki – piątki 20.00-22.00, soboty 12.00-20.00
jeleniogórski Jelenia Góra-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,ul. Podchorążych 15, 58-506 Jelenia Góra; tel. 75 647 32 77 pomoc jest udzielana przez OIK w Jeleniej Górze (na mocy porozumienia) godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
jeleniogórski Janowice Wielkie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 2A, 58-520 Janowice Wielkie; tel. 75 751 55 33 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
jeleniogórski Janowice Wielkie Punkt Konsultacyjny w Trzcińsku 71, (budynek gminnej biblioteki – sala świetlicy ) tel. 667 755 111 poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: ostatnia środa miesiąca 18.10-19.10
jeleniogórski Janowice Wielkie Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (w sali ochotniczej straży pożarnej, budynek GOPS), ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowiece Wielkie tel. 667 755 111 poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: środy 15.00-18.00
jeleniogórski Janowice Wielkie Punkt Konsultacyjny w Komarnie 88, (byłe przedszkole – sala świetlicy); tel.667 755 111 poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: środy 13.45-14.45
jeleniogórski Jeżów Sudecki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki; tel. 75 713 22 54 (55) poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placóki: poniedziałek – piątek 7.30-15.30
jeleniogórski Jeżów Sudecki Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki; tel. 75 713 22 54/55 poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przmocy w rodzinie: poniedziałki – piątki 14.00-15.30
jeleniogórski Karpacz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Obrońców Pokoju 2A, 58-540 Karpacz; tel. 75 761 85 95 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poniedziałki 7.00-15.00
jeleniogórski Karpacz Terapeutyczny Punkt Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3 Maja 44, 58-540 Karpacz; tel. 668 814 427 poradnictwo terapeutyczne: wtorki 15.00-18.00
jeleniogórski Karpacz Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, ul. Obrońców Pokoju 2A, 58-540 Karpacz poradnictwo dla rodzin z problemem alkoholowym, w tym współuzależnionych: wtorki 15.00-18.00, czwartki 10.30-14.30, piątki 10.00-13.00
jeleniogórski Kowary Miejski Ośrodek PomocySpołecznej, ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary; tel. 75 718 21 13 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.15 – 15.15
jeleniogórski Kowary Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary; tel. 75 718 32 22 terapia indywidualna: poniedzałki 14.00-16.00, wtorki i środy 13.00-15.00, czwartki 8.00-12.00; terapia dla spawców przemocy: poniedziałki 16.00-17.00; terapia dla uzależnionych: poniedziałki 17.00-20.00, środy 16.45-18.30, trening psychologiczny dla młodzieży: wtorki 15.00-16.00; gr. wsparcia dla uzależnionych: wtorki 16.00-18.00; terapia dla ofiar przemocy: środy 15.00-16.00; DDA: środy 18.30-20.00; gr. AA: czwartki 18.00; Klub Abstynenta: piątki-niedziele od 17.00
jeleniogórski Mysłakowice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 2a, 58-533 Mysłakowice; tel. 75 647 08 10 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK
jeleniogórski Piechowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 4, 58-573 Piechowice; tel. 75 754 89 24 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki 8.00-16.00, wtorki – piątki 7.30-15.30
jeleniogórski Piechowice Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice; tel. 75 754 89 09 poradnictwo psychologiczne, poniedziałki 15.30-17.30 oraz terapia: wtorki 15.00-18.30
jeleniogórski Podgórzyn Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żołnierska 13, 58-562 Podgórzyn, tel. 75 481 23 129 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poniedziałek-piątek 7.30-15.30
jeleniogórski Podgórzyn Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie, Zapobiegania i Profilaktyki, ul. Żołnierska 13, 58-562 Podgórzyn; tel. 75 754 81 23 poradnictwo dla rodzin doświadczajacych przemocy: poniedziałki 10.00-18.00, środy-piątki 7.30- 15.30
jeleniogórski Stara Kamienica Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41, tel. 75 751 46 52 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poniedziałek 8.00-16.00, pozostałe dni 7.00-15.00
jeleniogórski Stara Kamienica Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych oraz Ofiar Przemocy, 58-512 Stara Kamienica 41; tel. 75 751 42 71 zajęcia psychoedukacyjne, motywowanie do podjęcia terapii: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
jeleniogórski Szklarska Poręba Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jedności Narodowej 11, 58-580 Szklarska Poręba; tel. 75 717 21 46 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, pomoc prawna (poniedziałki 15.00-17.00, czwartki 9.00-12.00), praca socjalna (pracownicy socjalni są w siedzibieMOPS w godz: poniedziałki, wtorki i czwartki 7.30-11.00 i 14.00-15.30, w środy 7.30-11 i 14.00-17.00, piątki 7.30-11.00) godziny otwarcia placówki: poniedziałki, wtorki, czwartki 7.30-15.30, środy 7.30-17.00, piątki 7.30-14.00
jeleniogórski Szklarska Poręba Punkt Interwencji Kryzysowej przy MOPS, ul. Jedności Narodowej 11, 58-580 Szklarska Poręba; tel. 75 717 21 46 lub 609 406 946 poradnictwo prawne: poniedziałki 15.00-17.00 i czwartki 9.00-12.00, terapeuta rodzinny (interwent): czwartki 14.00-18.00 oraz konsultacje terapeutyczne (terapeuta uzależnień): piątki 8.00-12.00
kamiennogórski Kamienna Góra -powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,ul. Sienkiewicza 6a, 58-400 Kamienna Góra; tel. 75 645 02 32 poradnictwo psychologiczne – po wcześniejszym umówieniu się u pracowników PCPR godziny otwarcia placówki: 7.00 – 15.00 (lipiec, sierpień); od września 7.30 – 15.30
kamiennogórski Kamienna Góra Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Kamienna Góra, ul. Wojska Polskiego 1, tel. 75 646 66 77 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, praca socjalna (pracownicy socjalni mają dyżury w siedzibie od 7.30-10.00 i 14.00-17.00 (IV-IX) i 7.30-10.00 i od 14.00-15.30 (X-III), dyżury specjalistów: pedagog, kurator ds. rodzinnych, prokurator, policja, pracownik socjalny (wg harmonogramu) – czwartki 16.00-17.00, poradnictwo psychologiczne (po umówieniu przez MOPS). godziny otwarcia placówki: od kwietnia do września: poniedziałek-piątek 7.30-17.00, od października do marca od 7.30-15.30
kamiennogórski Kamienna Góra-miasto Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu, Narkotyków i ich Rodzin, ul. T. Kościuszki 6, 58-400 Kamienna Góra; tel. 75 744 19 44 pomoc psychospołeczna – spotkania indywidualne (poniedziałek, 15.00-17.00), pomoc psychospołeczna dla rodziców, opiekunów, doskonalenie umiejętności wychowawczych – psycholog (wtorki 17.00-19.30), działalność informacyjna i edukacyjna czwartek 17.00-19.00 i piątek 15.00-16.30.
kamiennogórski Kamienna Góra Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 10; tel. 75 610 62 52 do 54 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki -piątki 7.00-15.00
kamiennogórski Kamienna Góra- gmina Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, 58-424 Pisarzowice 72, tel. 75 610 60 63 konsultacje i rozmowy z ofiarami i sprawcami, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: wtorki 15.00-17.00 kontakt poprzez dom kultury
kamiennogórski Kamienna Góra- gmina Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, ul. Kalwaria 1, 58-405 Krzeszów; tel. 75 640 60 62 poradnictwo psychoterapeutyczne: czwartki 15.00-17.00 kontakt telefoniczny poprzez dom kultury
kamiennogórski Lubawka Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 33, 58-420 lubawka, tel. 075 74 11 800 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, praca socjalna (pracownicy socjalni dostępni są w OPS w godz. 7.00-11.00) oraz w razie potrzeby w innych godzinach ustalonych wcześniej z OPS poniedziałki 8.00-16.00, od wtorku do piątku 7.00-15.00
kamiennogórski Lubawka Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych w Otoczeniu Osób Nadużywających Substancji Psychoaktywnych i Stosujących Przemoc w Rodzinie, ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka; tel. 75 741 18 00 poradnictwo psychologiczne: dwa razy w miesiącu w godzinach 15.00-20.00 konsultacje indywidualne z psychologiem dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie czwartki 14.30-19.30 i piątki 16.00-19.00 spotkania z psychologiem należy umawiać indywidualnie – osoba do kontaktu: Pani A. Porada tel. 75/ 741 18 00
kamiennogórski Marciszów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie, ul. Szkolna 4/b, tel. 75 741 06 52 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poniedziałek – piątek 7.30-15.30
kłodzki Kłodzko-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 2, 57-300 Kłodzko; tel. 74 865 81 79 zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego realizuje OIK w Kłodzku godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30 – 15.30
kłodzki Kłodzko-powiat Ośrodek Interwencji Kryzysowej „RAZEM”, ul. A. Grottgera 8, 57-300 Kłodzko; tel. 74 865 86 58 poradnictwo psychologiczne, terapia uzależnień: poniedziałki – piątki 11.00-16.00
kłodzki Bystrzyca Kłodzka Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 1 Maja 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka; tel. 74 811 02 66 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
kłodzki Bystrzyca Kłodzka Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (podmiot prowadzący OPS), ul. H. Sienkiewicza 8, 57-500 Bystrzyca Kłodzka; tel. 74 811 02 66 poradnictwo specjalistyczne udzielane przez psychologa, terapeutę uzależnień, specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca 14.00-15.00 i 17.00-17.30, druga i czwarta środa miesiąca 13.30-16.30, każdy czwartek 15.00-17.00, grupa wsparca dla kobiet doznających przemocy: środy: 15.00-17.00 grafik dyżurów na stronie http://www.opsbystrzyca.pl
kłodzki Duszniki Zdrój Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 16, 50-340 Duszniki Zdrój; tel. 74 866 91 33 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
kłodzki Duszniki Zdrój Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (placówka ambulatoryjna), ul. Wojska Polskiego 23, 57-340 Duszniki Zdrój; tel. 74 667 11 50 pomoc psychologiczna i terapeutyczna: poniedziałki 8.00-19.00
kłodzki Kłodzko-miasto Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wyspiańskiego 2D, 57-300 Kłodzko, tel. 74 865 43 00 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
kłodzki Kłodzko-miasto Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, ul. Bohaterów Getta 1, 57-300 Kłodzko; tel. 74 867 00 55 prawnik: poniedziałki 14.00-16.00, specjalista ds. przemocy i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pomocy społecznej: poniedziałki, wtorki 16.00-18.00, specjalista ds. przemocy w rodzinie: wtorki, środy: 14.00-16.00, czwartki 13.00-17.00, specjalista ds. przemocy i rozwiązywania problemów alkoholowych: środy 16.00-18.00, specjalista terapii uzależnień: czwartki, piątki 8.00-12.00, specjalista ds. rozwiązywania problemów alkoholowych: piątki 16.00-19.00
kłodzki Kłodzko-gmina Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 7, 57-300 Kłodzko; tel. 74 647 99 54 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK
kłodzki Kudowa Zdrój Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zdrojowa 27, 57-350 Kudowa-Zdrój; tel. 74 866 22 27 pomoc w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: poniedziałek – piątek 7.30-15.30 godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
kłodzki Kudowa Zdrój Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, ul. Poznańska 2, 57-350 Kudowa Zdrój tel. 74 866 39 77 poradnictwo psychologiczne: środy 15.00-17.00, prawne: poniedziałki 8.00-14.00, wtorki 7.00-11.00, środy 9.00-15.00, czwartki i piątki 8.00-13.00, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy: wtorki 11.00-17.00, terapia uzależnień: czwartki 14.00-19.00 telefon czynny w godzinach dyżurów
kłodzki Lądek Zdrój Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1B, 57-540 Lądek Zdrój, tel. 74 814 71 05 pomoc socjalna i interdyscyplinarna godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
kłodzki Lądek Zdrój Punkt Konsultacyjny przy GKRPA, pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek Zdrój; tel. 74 811 78 67 poradnictwo psychologiczne: poniedziałki 14.00-18.00, wtorki 16.00-18.00
kłodzki Lewin Kłodzki Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki; tel. 74 869 88 44 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK
kłodzki Międzylesie Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 3, 57-530 Międzylesie; tel. 74 812 66 38 poradnictwo psychologiczne: godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.15-15.15, wtorki 8.00-16.00
kłodzki Międzylesie Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, ul. Sobieskiego 2, 57-530 Międzylesie; tel. 74 812 66 38 poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy, uzależnień, współuzależnień,poradnictwo psychologiczne: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca 12.00-14.00
kłodzki Nowa Ruda Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 18, tel. 74 872 10 56 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK
kłodzki Nowa Ruda Miejsko – Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny „Pierwszy kontakt”, ul. Szpitalna 2, 57-400 Nowa Ruda; tel. 74 872 47 21 poradnictwo prawne, psychologiczne: poniedziałki, środy, piątki 16.00-19.30
kłodzki Nowa Ruda Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda; tel. 74 872 45 72 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki, wtorki, czwartki 7.30-15.30, środy i piątki 7.00-15.00
kłodzki Polanica Zdrój Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica Zdrój, tel. 74 868 18 02 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK
kłodzki Polanica Zdrój Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień w NZOZ „Eskulap”, ul. Warszawska 20, 57-320 Polanica Zdrój; tel. 74 868 12 90 poradnictwo psychologiczne: wtorki 15.00-17.00
kłodzki Radków Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej, ul. Mickiewicza 16, 57-410 Ścinawka Średnia; tel. 74 871 53 82 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki -piątki 7.30-15.30
kłodzki Radków Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin, ul. Jagiellońska 7, 57-420 Radków; tel. 74 871 21 99 – (budynek szkoły podstawowej) poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: wtorki 16.00-18.00
kłodzki Stronie Śląskie Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zielona 5, tel. 74 814 14 24 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki -piątki 7.30-15.30
kłodzki Stronie Śląskie Punkt Konsultacyjny, ul. A. Mickiewicza 2, 57-550 Stronie Śląskie; tel. 698 908 002 poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy: wtorki 17.00-20.00
kłodzki Stronie Śląskie Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży, ul. A. Mickiewicza 2, 57-550 Stronie Śląskie; tel. 698 908 002 poradnictwo pedagogiczne: czwartki 16.00-18.00
kłodzki Szczytna Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna; tel. 74 868 33 78 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30,
kłodzki Szyczytna Gminne Centrum Profilaktytki i Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej „Arka”, ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna; tel. 74 868 33 78 poradnictwo psychologiczne: poniedziałki 15.00-18.00, wtorki 14.00-17.00, terapeuta uzależnień: czwartki 15.00-18.00 należy umawiać się za pośrednictwem OPS
Legnica Miasto Legnica Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poselska 13, 59-220 Legnica; tel. 76 722 18 00 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa, grupa wsparcia, zajęcia w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży MOPS, nocleg w Noclegowni i Punkcie Opieki nad Matką i Dzieckiem (8 miejsc, całodobowo). godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
Legnica Miasto Legnica Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie, ul. Witelona 8, 59-220 Legnica; tel. 76 723 31 00 poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne oraz wsparcie terapeutyczne: poniedziałki – piątki 15.00-18.00
Legnica Miasto Legnica Zespół Interwencji Kryzysowej przy MOPS, ul. Okrzei 9, 59-220 Legnica; 76/ 721-53-42 psychoterapia indywidualna, terapia rodzinna, terapia logopedyczna, interwencja w środowisku: poniedziałki – piątki 7.30-18.00
legnicki Legnica-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica; tel. 76 724 34 65 poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne: poniedziałki – piątki 7.30-15.30 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym) godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piatki 7.30-15.30
legnicki Chojnów-miasto MOPS Chojnów, ul. Kolejowa 9, tel. 76 818 82 18 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, praca socjalna (pracownicy socjalni dostępni w godzinach pracy MOPS), pomoc w formie usług opiekuńczych, pomoc prawna (radca prawny przyjmuje po umówieniu przez MOPS), psychologiczna (psycholog przyjmuje po umówieniu przez MOPS) godziny otwarcia placówki: poniedziałek 7.30-15.30, wtorek 7.30-16.30, środa 7.30-15.30, czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30
legnicki Chojnów Punkt Konsultacyjny, ul. Rynek 20, 59-225 Chojnów; tel.76 818 66 83 poradnictwo terapeuty uzależnień: pierwsza, druga i czwarta środa miesiąca 14.00-18.00 oraz pedagoga: trzeci wtorek miesiąca 15.00-19.00
legnicki Chojnów-gmina Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów; tel. 76 818 85 06 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy i czwartki 7.00-15.00, wtorki 7.00-16.00, piątki 7.00-14.00
legnicki Krotoszyce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M. Kopernika 9/5, 59-223 Krotoszyce; tel. 76 887 83 22 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
legnicki Krotoszyce Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i Narkomanii oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Kopernika 9/5, 59-223 Krotoszyce; tel. 76 887 83 22 poradnictwo prawne i specjalistyczne (terapia uzależnień): pierwszy i ostatni czwartek miesiąca 14.00-16.00
legnicki Kunice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice; tel. 76 857 53 16 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy, czwartki 7.00-15.00, wtorki 7.00-16.00, piątki 7.00-14.00
legnicki Kunice Gminny Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice; tel. 76 857 53 22 poradnictwo psychologiczne dwa razy w miesiącu 15.30-17.00 termin wizyt należy umawiać telefonicznie
legnicki Legnickie Pole Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. H. Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole; tel. 76 858 28 43 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00, wtorki 7.00-14.00
legnicki Legnickie Pole Punkt Konsultacyjny, ul. H. Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole; tel. 76 858 28 43 poradnictwo prawne, psychologiczne, terapeutyczne: każda środa 10.00-18.00
legnicki Miłkowice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice; tel. 887 12 16 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy i czwartki 7.00-15.00, wtorki 7.00-16.00, piątki 7.00-14.00
legnicki Prochowice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Armii Czerwonej 6, 59-230 Prochowice; tel. 76 858 43 87 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – czwartki 7.30-15.30, piątki 7.00-15.00
legnicki Prochowice Punkt Konsultacyjny, ul. Rumszy 3, 59-230 Prochowice; tel. 76 858 45 21 poradnictwo psychologiczne i prawne, grupy wsparcia: środy 16.00-18.00,
legnicki Ruja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 59-243 Ruja 23; tel. 76 858 03 86 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
legnicki Ruja Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, 59-243 Ruja 23, tel. 71 858 03 86 poradnictwo psychologiczne: trzeci wtorek miesiąca 13.00-14.00
lubański Lubań-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,ul. Przemysłowa 4, 59-800 Lubań; tel. 75 646 11 70 poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, praca socjalna w godzinach pracy PCPR godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
lubański Leśna Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna; tel. 75 721 14 94 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny pracy placówki: poniedziałki 8.00-16.00, wtorki – piątki 7.00-15.00
lubański Leśna Punkt Konsultacyjny, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna; tel. 75 72 11 494 poradnictwo psychologiczne: pierwszy i trzeci piątek miesiąca 11.00-13.00 oraz drugi i czwarty piątek miesiąca 14.00-16.00
lubański Lubań-miasto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Lubań, Plac Lompy 1, tel. 75 646 04 11 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: w godzinach pracy urzędu, poradnictwo prawne: piątki 9.00-12.00 godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy, czwartki 7.30-15.30, wtorki 7.30-17.00, piątki 7.30-14.00
lubański Lubań-gmina Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dąbrowskiego 19, 59-800 Lubań; tel. 75 722 21 50 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki 8.00-17.00, wtorki – piątki 7.15-14.00
lubański Lubań-gmina Punkt Konsultacyjny, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań; tel. 75 646 44 55/99 poradnictwo prawne, psychologiczne, terapeutyczne: poniedziałki: 17.00-19.00, środy, piątki 16.00-19.00
lubański Lubań-gmina Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA”, ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań; tel. 75 642 53 53, kom. 519 414 122 Pomoc terapeutyczna dla osóbuzależnionych i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie: poniedziałki – piątki 15.00-20.00, soboty 0.00-13.00
lubański Lubań-gmina Poradnia Uzależnienienia i Współuzależnienia od Alkoholu, ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań; tel. 75 721 39 13 terapia indywidualna ofiar przemocy domowej, planowana pomoc psychologiczno-terapeutyczna: poniedziałki – piątki 8.00-17.00
lubański Olszyna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, , ul. Legnicka 21, 59-830 Olszyna; tel. 75 721 22 73 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałek -piątek 7.30-15.30
lubański Olszyna Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, Narkotyków oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Legnicka 21, 59-830 Olszyna; tel. 75 721 22 73 poradnictwo psychologiczne: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca 16.30-18.30, pierwszy i trzeci czwartek miesiaca 8.00-10.00, drugi i czwarty wtorek miesiąca 15.30-17.30
lubański Platerówka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Platerówka, Platerówka 20, tel. 75 722 16 90 wew. 38 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poniedziałki 8.00-16.00, wtorki – piątki 7.00-15.00
lubański Platerówka Punkt Konsultacyjny, 59-816 Platerówka 20 poradnictwo terapeuty uzależnień: pierwszy i trzeci czwartek miesiąca 11.00-13.00, pozostałe czwartki: 9.00 – 11.00 kontakt przez Ośrodek Pomocy Społecznej
lubański Siekierczyn Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 59-818 Siekierczyn 271; tel. 75 722 17 30 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK
lubański Siekierczyn Punkt Konsultacyjny, 59-818 Siekierczyn 271, tel. 75 722 17 30 poradnictwo psychologiczne: pierwszy wtorek miesiąca 17.00-19.00 oraz trzecia sobota miesiąca 13.00-15.00
lubański Świeradów-Zdrój Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój; tel. 75 781 63 21 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, praca socjalna (pracownicy socjalni są w siedzibie OPS w poniedziałki od 13.00 do 16.00 i od wtorku do piatku 8.30-11.00) godziny otwarca placówki: poniedziałki 8.00-16.00, wtorki – piątki 7.30-15.30
lubański Świeradów-Zdrój Punkt Konsultacyjno – Informacyjny (przy MKRPA), ul. Piłsudskiego 15, 59-850 Świeradów-Zdrój; tel. 664 461 086 konsultacje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: poniedziałki 16.00-20.00, grupa wsparcia dla osób doznajacych przemocy w rodzinie: jeden czwartek w m-cu 18.00-20.00 (od sierpnia 2016 dwa razy w m-cu) w dwa czwartki m-ca Punkt udziela wsparcia przy ul. Sanatoryjnej 3 w godz. 15.30-17.30
lubiński Lubin-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,ul. Składowa 3, 59-300 Lubin; tel. 76 847 96 91 poradnictwo psychologiczne: poniedziałek 11.00-14.00, poradnictwo prawne: wtorek i czwartek 13.30-15.30, poradnictwo socjalne: poniedziałek – piątek 8.00-16.00, powiat dysponuje 8 miejscami hostelowymi w Domu Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie, godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 8.00-16.00
lubiński Ścinawa (powiat) Stowarzyszenie Monar – Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi, ul. A. Mickiewicza 38, 59-330 Ścinawa; tel. 76 843 67 25 opieka psychologiczna, prawna, nocleg, wyżywienie, pomoc rzeczowa (ubrania),pomoc w prowadzeniu spraw urzędowych – całodobowo
lubiński Lubin-miasto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 25A, 59-300 Lubin; 76 746 34 10 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, pomoc w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tj. poradnictwo (konsultant MOPS) w zakersie przemocy w rodzinie, zagrożenia przemocą: poniedzialki 10.00-18.00, grupa dla osób doświadczajacych przemocy (terapeuta MOPS): poniedziałki 16.30-18.30, konsultacje i poradnictwo (terapeuta MOPS): wtorek 8.00-16.00, poradnictwo w sparwie NK i możliwych form pomocy: środy 8.00-13.00 oraz czwartki 8.00-13.00 i 16.00-18.00, poradnictwo psychologiczne: środy 13.00-15.00, poradnictwo prawne: czwartki 11.30,15.30 godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 8.00-16.00
lubiński Lubin-gmina Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 59-300 Księienice 14; tel. 76 817 18 68, 71 844 02 24 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy, czwartki 7.30-15.30, wtorki 8.00-16.30, piątki 7.30-15.00
lubiński Lubin-gmina Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny, ul. Łokietka 6a, 59-300 Lubin; tel. 76 840 31 71, 76 840 31 33 poradnictwo i terapia dla osób z problemem uzależnienia i ich rodzin oraz dla ofiar i sprawców przemocy: wtorki i czwartki 12.00-18.00
lubiński Rudna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna; tel. 76 724 68 51 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, pomoc prawna (środy godz. 11.00-13.00), pomoc psychologiczna (wtorki 12.00-16.00) godziny otwarcia placówki: poniedziałek-piątek 7.000-15.00
lubiński Rudna Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin, pl. Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna; tel. 76 724 68 51 poradnictwo w zakresie leczenia odwykowego, współuzależnienia, pomoc dla ofiar przemocy: piątki 13.00-17.00,
lubiński Ścinawa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa; tel. 76 841 26 20 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK: w godzinach pracy Ośrodka, poradnictwo prawne: wtorki 9.30-12.00 godziny otwarcia placówki: poniedziałki 7.30-15.30, wtorki 8.00-16.00, środy – piątki 7.30-15.30
lubiński Ścinawa Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa; tel. 76 740 02 12 poradnictwo psychologiczne i psychoedukacyjne: drugi, trzeci i czwarty poniedziałek m-ca 10.00-14.00
lwówecki Lwówek Śląski-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski; tel. 75 782 56 17 poradnictwo psychologiczne: środa 13.00-15.00, prawne: środa 9.00-11.00, socjalne: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, dodatkowa pomoc świadczona przez OIK w Jeleniej Górze (porozumienie) 7.30-15.30
lwówecki Gryfów Śląski Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski; tel. tel. 75 781 37 81 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki 8.00-16.00, wtorki – piątki 7.00-15.00
lwówecki Gryfów Śląski Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób Uzależnionych, ich Rodzin oraz Ofiar Przemocy Domowej, ul. Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski; tel. 75 307 04 04 poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne: poniedziałki- piątki 7.00-15.00
lwówecki Lubomierz Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej, Plac Wolności 1 Lubomierz; tel. 75 783 31 39 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, praca socjalna (pracownicy są dostępni w godzinach pracy Ośrodka), psychoterapeuta (od poniedziałku do piątku w godz. od.7.00 do 15.00) godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
lwówecki Lwówek śląski Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleja Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 645 32 32 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
lwówecki Lwówek Śląski Punkt Interwencji Kryzysowej, Al. Wojska Polskiego 27,59-600 Lwówek Śląski; tel. 75 645 32 31 poradnictwo rodzinne, specjalistyczna pomoc ofiarom przemocy, interwencja kryzysowa: poniedziałki – piątki 7.00-15.00, poradnictwo psychologiczne: czwartki 16.00-18.00, poradnictwo prawne: czwartki 8.00-10.00 (2 x w m-cu)
lwówecki Mirsk Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolnosci 40, 59-630 Mirsk; tel. 75 641 31 60 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
lwówecki Mirsk Punkt Konsultacyjny (przy MGOPS), Pl. Wolności 40, 59-630 Mirsk; tel. 75 641 31 60 poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne: co drugi poniedziałek 10.00-12.00
lwówecki Wleń Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ogrodowa 8, 59-610 Wleń; tel. 75 713 65 83 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, praca socjalna, poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne godziny otwarcia placówki: poniedziałki 8.00-17, wtorki – czwartki 7.30-15.30, piątki 7.30-14.30
lwówecki Wleń Punkt Interwencji Kryzysowej (filia OIK w Jeleniej Górze) ul. Ogrodowa 8, 59-610 Wleń; tel. 75 713 65 83 poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne: co drugi piątek 10.30-12.30 lipiec – sierpień: nieczynne
lwówecki Wleń Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz doświadczajacych przemocy, ul. Ogrodowa 8, 59-610 Wleń; tel. 75 713 65 83 poradnictwo pedagogiczne i socjalne: wtorki 16.00-18.00
lwówecki Wleń Gabinet Psychologiczny, ul. Ogrodowa 8, 59-610 Wleń; tel. 75 713 65 83 bezpłatne poradnictwo psychologiczne: piątki 13.30-16.30
milicki Milicz-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,ul. Trzebnicka 4B, 56-300 Milicz; tel. 71 384 13 84 poradnictwo psychologiczne i prawne (grafik zamieszczony na stronie www.pcprmilicz.pl) – obowiązuje rejestracja telefoniczna lub osobista godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30, w środy 8.00-16.00,
milicki Cieszków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 45, 56-330 Cieszków; tel. 71 384 81 08 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
milicki Krośnice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice; tel. 71 384 60 30 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK środy 8.00-16.00, pozostałe dni 7.15-15.15
milicki Milicz Ośrodek Pomocy Społecznej Milicz, ul. Trzebnicka 2A, tel. 71 384 13 49 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, praca socjalna – w godzinach pracy OPS, psycholog w każdy czwartek i prawnik w co drugi wtorek (porady specjalistyczne odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu w OPS) poniedziałek – piątek 7.30-15.30
milicki Milicz „Salus Pro Publico” – Punkt Konsultacyjno – Interwencyjny dla Osób z Problemami Alkoholowymi, Narkotykowymi oraz dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie ul. Wojska Polskiego 21,56-300 Milicz; tel. 71 383 19 42 poradnictwo prawno-administracyjne, psychoterapeutyczne, psychiatryczne: poniedziałki – piątki 12.00-13.00
oleśnicki Oleśnica-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica; tel. 71 314 01 74 pomoc w ramach Zespołu Interwencji Kryzysowej: poradnctwo socjalne: poniedzialki – piątki 8.00-15.30, poradnictwo psychologiczne: poniedziałki, wtorki 8.00-18.00, poradnictwo prawne: wtorki, środy 7.45-15.45, Warsztaty Treningu Kompetencji Rodzicielskich: piątki 16.00-18.00, oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy domowej (model Duluth): czwartki 16.00-18.00, mediacje rodzinne: środy 15.00-17.00 godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki7.45-15.45,
oleśnicki Bierutów Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Bierutów, ul. Moniuszki 12, tel. 71 314 64 61 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, praca socjalna (pracownicy socjalni są w siedzibie OPS od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-10.00 i 14.00-15.30) poniedziałek – piątek 7.30-15.30
oleśnicki Bierutów Punkt Konsultacyjny, ul. Oleśnicka 9, 56-420 Bierutów tel. 71 315 67 05 poradnictwo pedagogiczne: poniedziałki 18.00-20.00
oleśnicki Dobroszyce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 21, 56-410 Dobroszyce; tel. 71 399 12 57, 71 380 13 10 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 8.00-16.00
oleśnicki Dziadowa Kłoda Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słoneczna 7c, 56-504 Dziadowa Kłoda; tel. 62 785 17 09 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałek – piątek 7.30-15.30
oleśnicki Dziadowa Kłoda Gminny Punkt Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Słoneczna 7a, 56-504 Dziadowa Kłoda; tel. 62 785 17 18 poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: poniedziałki 8.00-13.00, środy 14.00-18.00
oleśnicki Ligota Polska (gmina Oleśnica) Punkt Konsultacyjny przy Wiejskim Ośrodku Zdrowia, Ligota Polska 31, 56-400 Oleśnica; tel. 71 314 87 96, poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych, osób doswiadczających przemocy: 8.30-9.30 (zgodnie z ustalonym harmonogramem)
oleśnicki Międzybórz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 13, 56-513 Międzybórz; tel. 62 785 61 44 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, poradnictwo psychologiczne: pierwszy i trzeci poniedziałek m-ca 8.00-12.00, godziny otwarcia placówki: poniedziałki 8.00-16.00, wtorki – piątki 7.30-15.30
oleśnicki Międzybórz Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, ul.Kolejowa 13, 56-513 Międzybórz tel. 62 785 60 18 poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne: środy 16.00-20.00
oleśnicki Oleśnica-miasto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica; tel. 71 721 89 00 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 8.00-16.00
oleśnicki Oleśnica-miasto Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa Bratnia Dłoń (przy MOPS), ul. Bratnia 3, 56-400 Oleśnica; tel. 71 721 89 14 poradnictwo psychologiczne, prawne: poniedziałek – piątek 8.00-13.00 rejestracja tel. 71 721 89 00
oleśnicki Oleśnica-miasto Fundacja Św. Józefa, ul.Kazmierza Wielkiego 8, 56-400 Oleśnica; tel. 534 564 503 poradnictwo z zakresu pedagogiki, psychologii, prawa, resocjalizacji, arteterapii, pomocy medycznej: poniedziałki – piątki 12.00-17.00 (zgodnie z harmonogramem)
oleśnicki Oleśnica-miasto Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy Rzymsko-Katolickiej Parafii, ul. Wileńska 4, 56-400 Oleśnica; tel. 783 806 680 poradnictwo psychologiczne: wtorki 15.45-19.30 oraz czwartki 16.00-18.00, poradnictwo pedagogiczne: wtorki i piątki 15.45-20.00 oraz czwartki 16.00-18.00, poradnictwo prawne: piątki 15.45-20.00
oleśnicki Oleśnica-gmina Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica; tel. 71 715 68 80 (do 89) poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, poradnictwo psychologiczne, (wizyty do psychologa należy umawiać za pośrednictwem pracownika socjalnego GOPS) godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
oleśnicki Syców Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 8, 56-500 Syców; tel. 62 785 51 50 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
oleśnicki Syców Punkt Konsultacyjny, ul. Wrocławska 8, 56-500 Syców; tel. 62 785 51 50 poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne, prawne: pierwszy i drugi piątek miesiąca 12.15-15.15
oleśnicki Syców Punkt Konsultacyjny, ul. 1 Maja 3/6, 56-500 Syców; tel. 62 785 51 65 wsparcie terapeutyczne i pedagogiczne, terapia uzależnień i współuzależnienia, psychoprofilaktyka: poniedziałki – piątki 15.30-20.00
oleśnicki Twardogóra Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra; tel. tel. 71 315 97 71 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.45-15.45
oleśnicki Twardogóra Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i Współuzależnionych, ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra; tel. 71 315 80 93 poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne: wtorki 16.00-19.00
oławski Oława-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława; tel. 71 381 25 41 poradnictwo psychologiczne i prawne w godzinach pracy PCPR godziny otwarcia placówki: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30-15.30, środa 8.00-16.00
oławski Oława-powiat Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Brzeska 8A/3, 55-200 Oława; tel. 731 998 456 nocleg (2 miejsca), pomoc socjalna, psychologiczno-pedagogiczna, terapeutyczna, interwencja kryzysowa: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 8.00-16.00, środy 11.00-19.00, możliwość uzyskania pomocy mediacyjno-prawnej
oławski Domaniów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55-216 Domaniów 56; tel. 71 382 81 33 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, godziny otwarcia placówki: poniedziałki, wtorki i czwartki 7.00-15.15, środy 8.00-16.15, piątki 7.00-14.00
oławski Jelcz-Laskowice Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice; tel. (71) 318-15-12 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK (pracownicy socjalni przyjmują w godzinach 7.30-9.30 i 14.00-15.00, w środy w godzinach 8.00-16.00), poradnictwo psychologiczne: środy 8.00-12.00 godziny otwarcia placówki: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 7.00-15.00, w środy 8.00-16.00, do psychologa obowiązuje rejestracja telefoniczna
oławski Jelcz-Laskowice Poradnia Leczenia Uzależnień. ul. Bożka 13, pok. 54, 55-220 Jelcz-Laskowice insruktor terapii uzależnień i współuzależnień: poniedziałki – środy 10.15-14.15, czwartki 14.00-18.00, piątki 9.00-14.15 rejestracja osobista w godzinach dyżuru
oławski Jelcz-Laskowice Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Al. Młodych 1, 55-220 Jelcz – Laskowice; tel. 71 318 10 97 poradnictwo psychologiczne: środy 10.00-12.00 obowiązuje rejestracja telefoniczna
oławski Oława-miasto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3-Maja 18G/V; tel. 71 726 36 46 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, ponadto poradnictwo psychologiczne: poniedziałki – piątki (bez wtorków) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, praca socjalna: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki: 7.30-9.00 oraz 13.00-15.30 godziny otwarcia placówki: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 7.30-15.30, w środy 8.00-16.00
oławski Oława- miasto Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Młyńska 12 A, 55-200 Oława; tel. 71 313 25 17 poradnictwo psychologiczne, prawne, pomoc terapeutyczna krótkoterminowa: wtorki i czwartki 16.00-18.00 pok. 5 (porady dla osób zgłaszajacych się bezpośrednio do punktu), pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu osobistym lub telefonicznym
oławski Oława-gmina Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Św. Rocha 3, 55-200 Oława, tel 71 381 22 51 praca socjalna w godzinach pracy OPS, pomoc prawna (dyżury pon.i wt. 11.30-15.30, śr. 8.00-12.00, czw. 8.30-12.30 oraz indywidualnie ustalane terminy przez GOPS, pomoc psychologiczna (środy od 11.00 do 17.00, terminy ustalane bezpośrednio z psychologiem oraz dodatkowa pomoc psychologiczna w OPS i w miejscu zamieszkania w razie potrzeby, terminy ustalane przez OPS), poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, poniedziałek i wtorek 7.30-15.30, środa 7.30-16.00, czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-15.00
polkowicki Polkowice-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,ul. św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice; tel. 76 729 92 33 poradnictwo prawne: wtorek 8.30-9.30, czwartek 15.30-16.30, poradnictwo psychologiczne: poniedziałek – środa 7.30-15.30, czwartek -piątek 9.30-17.30, poradnictwo w zakresie przeciwdziałana przemocy w rodzinie: poniedziałek – piątek 7.30-15.30 godziny otwarcia placówki: 7.30-15.30, rejestracja – poradnictwo prawne: tel. 76 729 92 24 lub osobiście, poradnictwo psychologiczne: tel. 694 793 265 lub osobiście ul. Górna 3, poradnictwo dot. przemocy: tel. 76 729 92 24 lub 728 940 452
polkowicki Polkowice – powiat Dom Interwencji Kryzysowej, ul. Krótka 1-2/5, 59-140 Chocianów schronienie dla 13 osób doświadczających przemocy w rodzinie (kontakt przez PCPR w Polkowicach tel. 76 729 92 33)
polkowicki Polkowice – powiat Specjalistyczna Poradnia Rodzina, Pl. Kościelny 2 (p. II, sala nr 2), 59-100 Polkowice; tel. 535 854 255 pomoc i wsparcie duszpasterskie: poniedziałki 15.00-17.00, poradnictwo prawne: wtorki 16.00-19.00, doradca życia rodzinnego: środy 16.00-19.00, poradnictwo psychologiczne, mediacje rodzinne, wsparcie rodziców, profilaktyka uzależnień: czwartki 15.00-18.00, poradnictwo pedagogiczne: drugi i czwarty piątek m-ca 15.00-20.00
polkowicki Chocianów Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Odrodznia 31, 59-140 Chocianów; tel. 76 818 51 51 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK,
polkowicki Chocianów Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (przy M-GKRPA), ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów; tel. 76 818 50 20 w. 128 konsultowaniei i poradnictwo psychologiczne: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
polkowicki Chocianów Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej, ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów; tel. 768 183 536 wsparcie psychologiczne: poniedziałki 16.00-19.00 i środy 16.00-18.00
polkowicki Gaworzyce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gaworzyce, ul. Okrężna 85, 76 831 62 85 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK,
polkowicki Gaworzyce Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Członków Ich Rodzin, ul. Dworcowa 200, 59-180 Gworzyce; tel. 76 831 62 20 doradztwo w sytuacjach kryzysowych, motywowanie do leczenia odwykowego: pierwszy i trzeci wtorek miesiąca 15.30-17.30
polkowicki Grębocice Gminy Ośrdek Pomocy Społecznej, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice; tel. 76 831 50 98 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, praca socjalna (w godzinach pracy ośrodka), poradnictwo prawne (co drugi piątek w godz. 8.30-10.30), poradnictwo psychologiczne (co drugi czwartek w godz. 8.30-10.30), preferowane jest umówienie wcześniejsze za pośrednictwem OPS lub ze specjalistą godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy, czwartki 7.30-15.30, wtorki 8.00-17.00, piątki 7.30-14.00
polkowicki Grębocice Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Kościelna 21, 59-150 Grębocice; tel. 76 832 30 06 poradnictwo psychologiczne: poniedziałki – piątki 15.15-18.15
polkowicki Polkowice Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 2, 59-100 Polkowice; tel. 76 724 67 00 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK ponadto psycholog: poniedzialki i środy 8.00-15.00, wtorki 8.00-16.00, czwartki 10.00-18.00, psychoterapeuta: piątki 9.00-15.00, radca prawny: wtorki i środy 9.00-10.00, konsultant prawny: wtorki 15.30-17.00 godziny otwarcia placówki: poniedziałekki – piątki 7.30-15.30
polkowicki Polkowice Punkt Pomocy Psychologicznej dla Osób i Rodzin z Problemami Alkoholowymi i Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Lipowa 1, 59-100 Polkowice; tel.76 724 67 23 poradnictwo psychologiczne, rozmowy terapeutyczne: środy 17.15-19.15
polkowicki Polkowice Punkt Porad Społeczno – Prawnych dla Ofiar Przemocy, ul. B. Kominka 7, 59-101 Polkowice; tel. 76 746 08 83 poradnictwo prawne, wsparcie, pomoc w uzyskaniu świadczeń, grupy wsparcia dla ofiar przemocy: poniedziałki 16.00-19.00 oraz środy 15.30-17.30
polkowicki Przemków Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 10 Lutego 7, 59-170 Przemków; tel. 76 831 92 00 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
polkowicki Przemków Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. 10 lutego 7, 59-170 Przemków; tel.76 831 91 40 konsultacje indywidualne (psycholog kliniczny) dla osób doznających przemocy oraz podejrzanych o stosowanie przemocy, konsultacje indywidualne (terapeuta) dla osób doznających przemocy, grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, z problemem alkoholowym, dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z problemem przemocy: poniedziałki 16.00-18.00, czwartki 15.00-19.00, piątki 16.30-18.30
polkowicki Radwanice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice; tel. 76 831 13 68 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 7.30-15.30, środy 8.00-16.00
polkowicki Radwanice Punkt Konsultacyjny przy GKRPA, ul. Szkolna 5, 59-160 Radwanice; tel. 76 831 15 33 terapia, edukacja w zakresie przemocy, praca nad radzeniem sobie z sytuacjami kryzysowymi: środy 14.00-18.00 oraz poniedziałki 17.00-20.00
strzeliński Strzelin-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin; tel. 71 392 30 16 pomoc psychologiczna – wtorki 11.00 – 17.00; poradnictwo prawne – poniedziałki 8.00 – 9.30 godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piatki 7.30 – 15.30
strzeliński Borów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów; tel. 71 393 31 55 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki, wtorki, czwartki 7.30-15.30, środy 7.30-17.00, piątki 7.30-14.00
strzeliński Kondratowice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kondratowicach, ul. Nowa 1, 57-150 Prusy; tel. 71 392 61 53 poradnictwo prawne: środa 14.30-18.30, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
strzeliński Przeworno Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno; tel. 74 810 27 31 pomoc psychologiczna, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy, czwartki 7.00-15.00, wtorki 7.00-16.00, piątki 7.00-14.00
strzeliński Strzelin Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kamienna 1, 57-100 Strzelin; tel. 71 392 05 77 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy, czwartki, piątki 7.45-15.45, wtorek 8.00-16.00
strzeliński Strzelin Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Pocztowa 3, 57-100 Strzelin; tel. 71 392 05 77 poradnia psychologiczna: czwartki 14.00-18.00
strzeliński Strzelin Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin; tel. 71 392 37 36 poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
strzeliński Wiązów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 35, 57-120 Wiązów; tel. 71 39 313 61 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
strzeliński Wiązów Punkt Konsultacyjny, ul. Daszyńskiego 35, 57-120 Wiązów; tel. 71 393 13 61 poradnictwo psychologiczne, terapuetyczne: piątki 8.00-14.00
średzki Środa Śląska-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska; tel. 71 396 89 62 pomoc psychologiczna w godzinach pracy godziny otwarcia placówki: poniedziałki, wtorki i czwartki 7.30-15.30, środy 7.30-17.00, piątki 7.30-14.00
średzki Kostomłoty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Średzka 12, 55-311 Kostomłoty; tel. 71 317 02 61 pomoc w ramach OIK w Kostomłotach, ponadto poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki 7.00-15.30, wtorki – czwartki 7.00-15.00, piątki 7.00-14.30
średzki Kostomłoty Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, ul. Średzka 12, 55-311 Kostomłoty; tel. 71 317 02 61 poradnictwo terapeutyczne: piątki 7.00-11.00
średzki Kostomłoty Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Średzka 12, 55-311 Kostomłoty tel. 71 317 02 61 noclegi (7 miejsc), posiłki, pomoc psychologiczna: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
średzki Kostomłoty Urząd Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty; tel. 71 317 56 46 dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej: poniedziałki 8.00-12.00, piątki 10.00-14.00 pomoc prawna udzielana mieszkańcom powiatu średzkiego przez adwokatów wyznaczanych przez Okręgową Radę Adwokacką, Okręgową Izbę Radców Prawnych, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”
średzki Malczyce Punkt Konsultacyjny, ul. H. Sienkiewicza 10, 55-320 Malczyce; tel 71 317 91 70 poradnictwo psychologiczne: wtorki 11.30-14.00, terapia uzależnień: środy 16.00-18.00
średzki Malczyce Urząd Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce; tel. 71 317 56 46 dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej: wtorki i czwartki 11.00-15.00 pomoc prawna udzielana mieszkańcom powiatu średzkiego przez adwokatów wyznaczanych przez Okręgową Radę Adwokacką, Okręgową Izbę Radców Prawnych, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”
średzki Malczyce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce; tel. 71 317 94 71 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy, czwartki 7.30-15.30, wtorki 7.30-17.00, piątki 7.30-14.00i
średzki Miękinia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. T. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia; tel. 71 736 08 50 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki, wtorki, czwartki 7.30-15.30, środy 7.30-17.00, piątki 7.30-14.00
średzki Miękinia Urząd Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia; tel. 71 317 56 46 dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej: wtorki 8.00-12.00, środy 13.00-17.00 pomoc prawna udzielana mieszkańcom powiatu średzkiego przez adwokatów wyznaczanych przez Okręgową Radę Adwokacką, Okręgową Izbę Radców Prawnych, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”
średzki Miękinia Punkt Konsultacyjny, ul. T. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia; tel. 71 736 08 61 psycholog: wtorki 15.00-18.00, czwartki 17.00-19.00, psycholog specjalista psychoterapii uzależnień: środy 7.30-13.00, piątki 10.00-12.30, doradca prawny: czwartki 10.30-16.30
średzki Miękinia Stowarzyszenie „INTRO” (siedziba: Pl. Św. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrcław); tel. 603 646 436 w ramach projektu „Do pełni sił” Pomoc Pokrzywdzonym Przestępstwem mieszkańcy gminy mogą korzystać z pomocy Stowarzyszenia
średzki Środa Śląska Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 1, tel. 71 396 07 81 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, praca socjalna – w czasie godzin pracy OPS, pomoc psychologiczna (po umówieniu się przez pracowników OPS) poniedziałki 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30
średzki Środa Śląska-gmina Punkt Konsultacyjny, Pl. Wolności 1, 55-300 Środa Śląska; tel. 71 396 07 85 wsparcie doradcze, poradnictwo psychologiczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze 40h/m-c
średzki Środa Śląska-gmina Stowarzyszenie „INTRO” (siedziba: Pl. Św. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrcław); Pl. Wolności 4, 55-300 Środa Śląska; tel. 667 323 965 poradnictwo i wsparcie psychologiczne oraz pomoc prawna: środy 8.00-18.00, piątki 8.30-18.00
średzki Środa Śląska-gmina Centrum NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, ul. Konstytucji 3 Maja 7, 55-300 Środa Śląska; 71 317 39 61 poradnictwo psychologiczne, wsparcie terapeutyczne, grupy wsparcia, terapia dla osób uzależnionych i ich rodzin: poniedziałki 8.00-15.00, wtorki 10.00-15.00, środy 10.00-15.00, czwartki 8.00-16.00, soboty 8.00-14.00
średzki Środa Śląska-gmina Stowarzyszenie Lecznica Dusz na rzecz pomocy psychoterapeutycznej, rozwoju i profilaktyki zdrowia, ul. Białoskórnicza 1, 55-300 Środa Śląska; tel. 71 317 52 78 poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne oraz psychiatryczne: środy 13.00-17.00
średzki Środa Śląska-gmina Starostwo Powiatowe, ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Ślaska; 71 317 56 46 dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej: środy 8.00-12.00, czwartki 11.00-15.00 pomoc prawna udzielana mieszkańcom powiatu średzkiego przez adwokatów wyznaczanych przez Okręgową Radę Adwokacką, Okręgową Izbę Radców Prawnych, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”
średzki Udanin Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 55-340 Udanin 86B; tel. 76 870 92 41 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, godziny otwarcia placówki: poniedziałek – piątek 7.00-15.00
średzki Udanin Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55-340 Udanin 86 B; tel. 71 317 56 46 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, dodatkowo dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej: poniedziałki 11.00-15.00, piątki 8.00-12.00 pomoc prawna udzielana mieszkańcom powiatu średzkiego przez adwokatów wyznaczanych przez Okręgową Radę Adwokacką, Okręgową Izbę Radców Prawnych, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”
średzki Udanin Punkt Konsultacyjny, 55-340 Udanin 86 B, tel. 76 744 28 70 pomoc terapeutyczna oraz psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających, osób współuzależnionych oraz stosujących przemoc w rodzinie: pierwsza środa miesiąca 9.00-13.00 i trzecia środa miesiąca 14.00-18.00
świdnicki Świdnica-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica; tel. 74 851 50 10 działalność ustawowa oraz pmoc oferowana w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej ul. Żeromskiego 16/8, 58-100 Świdnica godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.15-15.15
świdnicki Świdnica-powiat Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. S. Żeromskiego 16/8, 58-100 Świdnica; tel. 74 856 58 15 poradnictwo prawne: poniedziałki 15.30-17.30, wtorki 17.00-19.00, czwartki 8.00-11.00; poradnictwo psychologiczne: poniedziałki 13.00-19.00, środy 14.00-18.00, czwartki 14.00-16.00; poradnictwo rodzinne: poniedziałki 9.00-19.00, wtorki 8.30-18.00, środy 9.00-14.00, czwartki 9.30-14.30, piątki 8.30-19.00; poradnictwo pedagogiczne: czwartki i piątki 14.00-18.00; mieszkanie interwencyjne (dla ok. 6 osób)
świdnicki Dobromierz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz, tel. 74 858 62 37 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
świdnicki Dobromierz Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz; tel. 74 858 62 37 pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
świdnicki Dobromierz Punkt Konsultacyjny, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz; tel. 74 858 62 37 pomoc prawna i terapeutyczna: piątki 15.00-18.00
świdnicki Jaworzyna Śląska Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 1 Maja 7, 58-140 Jaworzyna Śląska; tel. 74 858 42 22 wsparcie psychologiczne (1 x w tygodniu), poradnictwo socjalne
i wsparcie, wszczynanie procedury NK
godziny otwarcia placówki:
poniedziałki – piątki 7.30-15.30; do
psychologa należy umawiać się w
OPS
świdnicki Jaworzyna Śląska Punkt Konsultacyjny (przy GKRPA), ul. 1 Maja 7, 58-140 Jaworzyna Śląska; tel. 74 848 93 11 poradnictwo psychologiczne: środy 10.00-15.00, poradnictwo prawne: dwa razy w m-cu w piątki 14.00-16.00, terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków: pierwsza środa miesiąca 17.15-19.15, terapia dla osób uzależnionych i wpółuzależnionych od alkoholu: każdy piątek 17.00-19.00
świdnicki Marcinowice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Juliana Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice; tel. 74 858 52 22 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
świdnicki Marcinowice Punkt Konsultacyjny, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice; tel. 696 666 746 poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne: poniedziałki 15.30-19.30
świdnicki Strzegom Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom; 74 647 71 80 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, dodatkowo konsultacje psychoterapeutyczne w ramach procedury NK – 2 razy w m-cu, godz. 9.00-12.00 godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
świdnicki Strzegom Punkt Interwencji Kryzysowej, pl. Jana Pawła II 10, 58-150 Strzegom; tel. 696 042 592 pomoc prawno-administracyjna, interwencja wobec sprawców przemocy, zapobieganie przemocy domowej, prowadzenie zajęć motywujaco-edukacyjnych: środy – czwartki 16.00-19.00
świdnicki Strzegom Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Wałbrzycha, Pl. Jana Pawła II 10, 58-150 Strzegom tel. 696 042 592 prowadzenie rozmów terapeutycznych, grupy wsparcia: środy 16.00-19.00
świdnicki Świdnica-miasto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica; tel. 74 852 13 37 pomoc prawna: poniedzłki, środy 11.00-15.00, wsparcie psychologiczne: wtorki 11.30-15.30, czwartki i piątki 7.30-15.30, poradnictwo rodzinne: poniedziałki 9.00-15.00, środy 9.00-14.00, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 8.30-17.30
świdnicki Świdnica-miasto Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, ul. Westerplatte 47, 58-100 Świdnica; tel. 74 852 28 02 indywidualna i grupowa pomoc psychologiczna i psychiatryczna: poniedziałki – piątki 8.00-20.00
świdnicki Świdnica-miasto Europejskie Centrum Przyjaźni Dzieciecej, ul. Koscielna 15, 58-100 Świdnica; tel. 607 850 770 pomoc dzieciom i młodzieży – reedukacja, socjoterapia, zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe, multimedialne: poniedziałki – piątki 13.00-18.00, organizacja wypoczynku letniego i zimowego
świdnicki Świdnica-miasto Hostel dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”, ul. A. Mickiewicza 9, 58-100 Świdnica; tel. 74 853 33 27 nocleg (12 miejsc), wyżywienie całodobowo, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne
świdnicki Świdnica-miasto Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Jagiellońska 30, 58-100 Świdnica; tel. 502 515 333 zajęcia socjoterapeutyczne (raz w tygodniu), wsparcie pedagogiczne, pomoc w nauce, zajęcia sportowe i rozwijające zainteresowania: poniedziałki – piątki 13.00-17.00
świdnicki Świdnica-miasto Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Jodłowa 21, 58-100 Świdnica, tel. 503 584 967 zajęcia socjoterapeutyczne (raz w tygodniu), wsparcie pedagogiczne, pomoc psychologiczna (cztery razy w tygodniu), pomoc w nauce, zajęcia sportowe i rozwijające zainteresowania: poniedziałki – piątki 12.30-17.30
świdnicki Świdnica Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel. 74 852-30-67 praca socjalna – w czasie godzin pracy OPS, punkt porad prawnych pon. 9.00-13.00, wt. 12.30-16.30, śr. 12.00-16.00. czw. 11.00-15.00, pt. 9.00-13.00, dyżury dzielnicowych i 9.00-12.00 i terapeuta w punckie konsultacyjnym dla osób zależnionych, który przyjmuje również osoby doświadczające przemocy w rodzinie, w środy 9.00-12.00), ponadto poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK pon – pt: godz. 7.30 – 15.30
świdnicki Świdnica-gmina Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy Parafii pw. Św Józefa Oblubieńca NMP, ul. Budowlana 6, 58-100 Świdnica; tel. 516 739 515 pomoc prawna: czwartki 16.00-18.00, pomoc psychologiczna: czwartki 10.30-12.30, pomoc pedagogicza: środy 19.00-20.00, pomoc logopedyczna: środy 16.30-18.30, doraddztwo dot. życia rodzinnego: wtorki 16.00-18.00, wsparcie duszpasterskie: poniedziałki 17.15-18.15
świdnicki Świebodzice Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M. J. Piłsudskiego 8, 58-160 Świebodzice; tel. 74 666 95 81 poradnictwo psychologiczne: poniedziałki 15.30-18.30, wtorki: 11.00-18.30, czwartki 9.00-13.00, piątki 8.00-13.30, praca socjalna: w dniach i godzinach pracy ośrodka, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK psycholog przyjmuje po uprzednim umówiniu wizyty tel. 74 666 95 99, godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
świdnicki Świebodzice Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 58-160 Świebodzice; tel. 74 666 95 99 poradnictwo prawne: czwartki 13.00-18.00, psychologiczne: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
świdnicki Żarów Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów; tel. 74 858 07 45 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy – piątki 7.30-15.30, wtorki 8.00-16.00
trzebnicki Trzebnica-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica; tel. 71 387 05 96 poradnictwo psychologiczne – poniedziałki 7.30 – 15.30; wtorki 7.30 – 14.00; środy 7.30 – 13.00; poradnictwo prawne – piątki 8.30 – 10.30; poradnictwo socjalne – poniedziałki – piątki w godzinach pracy PCPR godziny otwarcia placówki: poniedziałki, wtorki i czwartki 7.30 – 15.30; środy 7.30 – 16.00, piątki 7.30 – 15.00
trzebnicki Oborniki Śląskie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie; tel. 71 310 34 22 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, godziny otwarcia placówki: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 7.00-15.00, w środy 8.00-16.00
trzebnicki Oborniki Śląskie Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień, ul. Parkowa 9, 55-120 Oborniki Śląskie; tel. 71 310 14 55 poradnictwo prawne: poniedziałki – piątki 8.00-12.00,dodatkowo wtorki 16.00-18.00, soboty 9.00-12.00, konsultacje ze specjalistą ds. przemocy: piątki 16.00-20.00, poradnictwo psychologiczne: czwartki 12.00-17.00, specjalista terapii uzależnień:poniedziałki – czwartki 8.00-15.00
trzebnicki Prusice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Śląskicg 17, 55-110 Prusice; tel. 71 312 50 97 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, interwencja kryzysowa, koordynacja działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ponadto pomoc udzielana w Punkcie Konsultacyjnym GOPS (ul. Żmigrodzka 39; tel. 500-726 367) konsultacje specjalisty ds.przeciwdziałania narkomanii: I i III poniedziałek m-ca 15.30 -18.00, konsultacje specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: II i IV poniedziałek m-ca 15.30-17.30, konsultacje dla osób z problemem alkoholowym: wtorki 15.30-18.00, poradnictwo prawne: środy (wg harmonogramu) 13.00-16.00, konsultacje psychologiczne: czwartki 15.00-17.00
trzebnicki Trzebnica Ośrodek Pomocy Społecznej, pl. M.J.Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica; tel. 71 312 05 27 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki, wtorki, czwartki 7.30-15.30, środy 7.30-16.00, piątki 7.30-15.00
trzebnicki Trzebnica Gminny Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica; tel. 71 388 82 00 poradnictwo psychologiczne: wtorki 15.00-18.00, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy: wtorki 13.00-16.00
trzebnicki Wisznia Mała Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 2, 55-114 Wisznia Mała; tel. 71 310 68 32 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, praca socjalna w czasie godzin pracy OPS godziny otwarcia placówki: poniedziałki, wtorki i czwartki 8.00-16.00, środy 8.00-17.00, piątki 8.00-15.00
trzebnicki Wisznia Mała Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny, ul. Wrocławska 2, 55-114 Wisznia Mała; tel. 71 312 70 80 poradnictwo psychologiczne: pniedziałki 9.00-15.00 (dodatkowy dyżur – II i IV poniedziałek m-ca 12.30-17.30), środy 9.00-15.00, czwartki 12.00-15.00, poradnictwo prawne: II i IV wtorek m-ca 15.00-18.30, pooc psychoterapeutyczna: środy 16.00-21.00
trzebnicki Zawonia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, tel. 71 312 81 01 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, ponadto praca socjalna w czasie godzin pracy OPS, terapeuta w Punkcie konsultacyjnym dla osób zależnionych, który przyjmuje również osoby doświadczające przemocy w rodzinie: we wtorki 10.00-18.00 godziny urzędowania: poniedziałek 8,00 – 16,00, wtorek, środa 7,00 – 15,00, czwartek 7,00 – 17,00, piątek 7,00 – 13,00
trzebnicki Zawonia Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, ul. Spacerowa 6, 55-106 Zawonia; tel. 71 312 81 68 poradnictwo terapeutyczne i w zakresie przeciwdziałania przemocy: wtorki 10.-18.00
trzebnicki Żmigród Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl.  Wojska Polskiego 5, 55-140 Żmigród; tel. 71 385 36 72 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 7.30-15.30, środa 7.30-16.30
trzebnicki Żmigród-gmina Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Rybacka 17, 55-140 Żmigród; tel. 71 384 49 76 poradnictwo psychologiczne dla dzieci i ich rodziców: wtorki i środy 8.00-13.00; konsultacje specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: poniedziałek – piątek 7.30-15.30
trzebnicki Żmigród-gmina Urząd Miejski w Żmigrodzie, ul. Rybacka 17, 55-140 Żmigród; tel. 71 384 49 76 grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie: wtorki 15.30-18.30
trzebnicki Żmigród-gmina Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród; tel. 71 384 49 76 poradnictwo psychologiczne: poniedziałki 12.00-16.00, poradnictwo prawne: wtorki 9.00-12.00
Wałbrzych Miasto Wałbrzych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu,ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych; tel. 74 664 08 00 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, poradnictwo psychologiczne – poniedziałki – piątki 7.30 – 15.30 – CIR, ul. Grota Roweckiego godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30 – 15.30
Wałbrzych Miasto Wałbrzych Centrum Integracji Rodziny, ul. Grota Roweckiego 3, 58-309 Wałbrzych; tel. 74 664 94 70 poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, grupa edukacyjna dla rodziców z problemami wychowawczymi, grupy motywacyjne dla osób z problemem alkoholowym i narkotykowym, Punkty Konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz rodziców dzieci siegających po środki odurzajace: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
Wałbrzych Miasto Wałbrzych Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, ul. Ogrodowa 2, 58-306 Wałbrzych; tel. 74 846 75 58 poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, grupy wsparcia, konsultacje wychowawcze, hostel dla ofiar przemocy ( 30+30 miejsc): poniedziałki – piątki 7.30-21.00, soboty – niedziele i święta 9.00-21.00
Wałbrzych Miasto Wałbrzych Centrum Aktywności Lokalnej, ul. A.Mickiewicza 26, 58-300 Wałbrzych; tel. 74 645 86 59 poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, Punkt Konsultacyjny Niebieskiej Linii, Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym, grupa edukacyjna dla rodziców z problemami wychowawczymi oraz grupa motywacyjna dla osób z problemem alkoholowym: poniedziałki – soboty 7.30-16.00
wałbrzyski Wałbrzych-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,ul. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych; tel. 74 666 63 00 poradnictwo psychologiczne: poniedziałki 10.30 – 13.30; wtorki 12.00 – 16.00, konsultacje prawne – za pośrednictwem PCPR, zadania z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej zlecono Gminie Wałbrzych (realizuje je SOWiIK Walbrzych) godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30 – 15.30
wałbrzyski Boguszów-Gorce Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kasprzaka 7, 58-370 Boguszów-Gorce; tel. 74 844 95 61 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy, czwartik 7.30-15.30, wtorki 7.30-17.00, piątki 7.30-14.00
wałbrzyski Boguszów-Gorce Punkt Konsultacyjno – Interwencyjny dla klientów pomocy społecznej i mieszkanców Boguszowa-Gorce, ul. Kasprzaka 7, 58-370 Boguszów-Gorce; poradnictwo peadagogiczne, pomoc dla rodzin, dzieci, młodzieży: środy 16.00-19.00,
wałbrzyski Boguszów-Gorce Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Członków ich Rodzin, ul. Kolejowa 48, 58-370 Boguszów- Gorce; tel. 570 855 320 grupa wsparcia AL. ANON: poniedziałki 16.00, grupa wsparcia AA: wtorki 17.00, grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych: środy 16.00-19.00, grupa wsparcia dla osób uzależnionych i ofiar przemocy: czwartki 17.00-19.00, dyżury specjalisty ds. narkomanii: piatki 15.00-18.00
wałbrzyski Czarny Bór Ośrodek Pomocy Spolecznej, ul. Kamiennogórska 22, 58-379 Czarny Bór; tel. 74 845 03 67 praca socjalna: pracownicy socjalni mają dyżury codziennie od 7.00 do 18.00, w piątki do 17.30, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poniedziałek – czwartek 7.00-18.00, piątek 7.00-17.30
wałbrzyski Głuszyca Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca; tel. 74 845 63 43 poradnictwo prawne, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedzialki, środy, czwartki 7.30-15.30, wtorki 7.30-17.00, piątki 7.30-14.00
wałbrzyski Głuszyca Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny, ul. Grunwaldzka 38 (siedziba OPS), 58-340 Głuszyca; tel. 74 845 63 43 poradnictwo terapeutyczne i psychologiczne: poniedziałki 8.00-13.00, środy 9.00-12.00, piątki 9.00-11.00
wałbrzyski Jedlina-Zdrój Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój; tel. 74 845 53 56 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
wałbrzyski Jedlina-Zdrój Punkt Konsultacyjny, ul. Pistowska 11, 58-330 Jedlina- Zdrój; tel. 74 845 53 56 poradnictwo psychologiczne: środy 16.00-19.00
wałbrzyski Mieroszów Ośrodek Pomocy Społecznej, pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów tel. 74 84 58 262 grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie: środy 16.00-18.00, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK
wałbrzyski Stare Bogaczowice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 172 A, 58-312 Stare Bogaczowice, tel. 074 845 27 30 poradnictwo prawne: czwartki 16.00-18.00, pomoc psychologiczna: poniedziałki 16.00-18.00 oraz w miejscowości Struga, ul. Szkolna 2 – w środy 16.00-18.00, praca socjalna świadczona jest w czasie godzin pracy Ośrodka oraz raz w miesiącu w wyznaczonych terminach pracownicy socjalni mają dyżury w świetlicach środowiskowych na terenie gminy, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, godziny otwarcia placówki: poniedziałek – piątek 7.30-15.30
wałbrzyski Szczawno-Zdrój Ośrodek Pomocy Społecznej, , ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój; tel. 74 849 39 02 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
wałbrzyski Szczawno-Zdrój Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój; tel. 74 840 05 92 poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, socjalne, zawodowe i rodzinne, interwencja kryzysowa, pomoc psychospołeczna, psychologiczna: poniedziałki 16.00-18.00, terapeuta: wtorki 16.00-18.00,
wałbrzyski Walim Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Długa 8, 58-320 Walim; tel. 74 845 76 50 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy, czwartki 7.30-15.30, wtorki 7.30-17.00, piątki 7.30-14.00
wałbrzyski Walim Punkt Konsultacyjny, ul. Długa 8, 58-320 Walim; tel. 74 845 76 92 grupa wsparcia, poradnictwo psychologiczne, prawno-administarcyjne oraz psychoterapeutyczne: wtorki 15.00-19.00, środy 15.00-18.00
wałbrzyski Wałbrzych Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Pomocy Bliźniemu MARKOT, ul. Moniuszki 109, 58-300 Wałbrzych; tel. 74 842 10 06 placówka całodobowa zapewniająca: nocleg (dla 50 osób, w okresie zimowym dodatkowo 5 miejsc), pomoc rzeczową, socjalną, prawną, psychologiczną, zawodową, terapeutyczną (współpraca z terapeutami ds. uzależnień)
wołowski Wołów-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów; tel. 71 389 53 00 poradnictwo psychologiczne: czwartki 16.00-19.00 godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
wołowski Brzeg Dolny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny, tel. 71 319 56 62 pomoc psychologiczna: wtorki i czwartki 16.15-20.15 (tel. 71
319 90 48), poradnictwo prawne: poniedziałki i wtorki (należy
umawiać się tel. 503 130 009), poradnictwo socjalne i wsparcie,
wszczynanie procedury NK
godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
wołowski Brzeg Dolny Punkt Wsparcia Rodzin, ul. Urazka 42, 56-160 Brzeg Dolny; tel. 71 319 56 62 mieszkanie interwencyjne, poradnictwo psychologiczne – w razie potrzeby do mieszkania interwencyjnego kieruje kierownik GOPS
wołowski Brzeg Dolny Punkt Konsultacyjny dla Osób Wymagających Wsparcia przy GOPS, ul. Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny; tel. 71 319 56 62 poradnictwo psychologiczne: środy – czwartki 16.15-20.15, konsultacje ds. uzależnień, pracownik socjalny: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
wołowski Wińsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pl. Wolności 13, 56-160 Wińsko; tel. 71 738 24 64 poradnictwo prawne, praca socjalna, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
wołowski Wołów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Trzebnicka 6, 56-100 Wołów; tel. 71 384 51 94 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, dodatkowo pomoc psychologiczna (w ramach Punktu Konsultacyjnego MOPS) godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy – piątki 7.30-15.30, wtorki 8.00-16.00; pomoc psychologiczna po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Punktu Konsultacyjnego
wołowski Wołów Centrum Profilaktyki Uzależnień, pl. Szkolny 1, 56-100 Wołów; tel. 71 386 14 95 poradnictwo psychologiczne: poniedziałki 16.00-19.00, czwartki 15.00-18.00, grupa AL ANON: piątki 17.00-19.00, grupa AA: wtorki i niedziele 17.00-19.00, terapeuta ds. uzależnień: środy 16.00-19.00, Punkt Konsultacyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki 13.00-15.00, środy i piątki 7.30-9.30
Wrocław Miasto Wrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1, ul. Braniborska 6/8, 53-680 Wrocław; tel. 71 772 59 87 poradnictwo prawne: poniedziałki – piątki 8.00-14.00, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: 7.30-15.30, e-mail: ztps1@mops.wroclaw.pl
Wrocław Miasto Wrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2, ul. Średzka 42, 54-017 Wrocław; tel. 71 349 28 59 poradnictwo pedagogiczne: poniedziałki 8.00-15.00, poradnictwo prawne: piątki 8.00-15.00, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: 7.30-15.30, e-mail: ztps2@mops.wroclaw.pl
Wrocław Miasto Wrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3, ul. Nowowiejska 29, 50-339 Wrocław; tel. 71 782 35 62 konsultacje prawne: poniedziałki – czwartki 7.30-15.30 (ul. Nowowiejska 102), poniedziałki – środy i piątki 7.30-15.30 (ul. Nowowiejska 29), poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: 7.30-15.30, e-mail: ztps3@mops.wroclaw.pl
Wrocław Miasto Wrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 4, ul.Oficerska 9A, 53-331 Wrocław; tel. 71 782 24 50 pomoc prawna: poniedziałki – czwartki 7.30-15.30, dyżur psychologa: środy 7.30-15.30, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: 7.30-15.30, e-mail: ztps4@mops.wroclaw.pl
Wrocław Miasto Wrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5, ul.Kniaziewicza 29, 50-455 Wrocław; tel. 71 335 23 85 konsultacje prawne: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 7.30-15.30, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: 7.30-15.30, e-mail: ztps5@mops.wroclaw.pl
Wrocław Miasto Wrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6, ul.Braniborska 6/8, 53-680 Wrocław; tel. 71 772 59 91 poradnictwo prawne: poniedziałki, wtorki, środy, piątki 7.30-15.30, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: 7.30-15.30, e-mail: ztps6@mops.wroclaw.pl
Wrocław Miasto Wrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7, pl. Św. Macieja 4, 50-224 Wrocław; tel. 71 782 24 22 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: 7.30-15.30, e-mail: ztps7@mops.wroclaw.pl
Wrocław Miasto Wrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców, ul. Zachodnia 3, 53-643 Wrocław; tel. 71 782 35 84 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: 7.30-15.30, e-mail: zobu@mops.wroclaw.pl
Wrocław Miasto Wrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Nadodrzańskie Centrum Wsparcia – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Rydygiera 43-45, 50-248 Wrocław; tel. 71 796 40 85 pomoc psychologiczna, wsparcie socjalne, schronienie, konsultacje interwencyjne (telefoniczne, przez internet): placówka całodobowa e-mail: stop.przemocy@mops.wroc.pl; GG: 48973264; Skype: oik_wroclaw
Wrocław Miasto Wrocław Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”, ul. Nowa 4/1, 50 – 159 Wrocław; tel. 502 602 978 konsultacje indywidualne z psychologiem i prawnikiem: wtorki 16.00-19.00, czwartki 13.00-16.00, piątki 12.00-16.00, grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy: czwartki 16.00-19.00, pomoc internetowa i telefoniczna: wroclawbezprzemocy@gmail.com
Wrocław Miasto Wrocław Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Bora Komorowskiego 31, 51-210 Wrocław; tel. 71/ 352-94-03 poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, grupy wsparcia, konsultacje wychowawcze, hostel dla ofiar przemocy
Wrocław Miasto Wrocław Punkt Konsultacjno – Informacyjny przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Pomorska 16 B, 50-218 Wrocław; tel. 508 168 979 misja.dworcowa@wp.pl poradnictwo psychospołeczne i prawne: wtorki, środy i czwartki 10.30-21.00
Wrocław Miasto Wrocław Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia „Curatus”, ul. Kleczkowska 5, 50-227 Wrocław (oficyna); tel. 71 776 62 08 poradnictwo psychologiczne: wtorki 17.00-20.00 oraz środy 16.30-17.00, poradnictwo prawne: w wybrane poniedziałki 17.00-20.00, otwarta grupa wsparcia: środy 17.00-20.00; Wrocławski telefon zaufania 71 77 66 208 (dyżur sobota, niedziela i święta 9.00-19.00)
Wrocław Miasto Wrocław Stowarzyszenie ” INTRO”, pl. Św. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrocław; tel. 881 220 440 poradnictwo i wsparcie psychologiczne w ośrodku wsparcia: czwartek 17.00-20.00, piątek 10.00-12.00 grupowa i indywidualna pomoc internetowa (na czacie portalu psychotekst), koordynacja grup wsparcia na forum portalu psychotekst, poradnictwo internetowe, edukacja i informacja dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – konsultacje możliwe poprzez internet: www.kampaniaprzemoc.pl
Wrocław Miasto Wrocław Fundacja „Non Licet”, ul. Stalowa 6A, 53-425 Wrocław; tel. 71 361 97 70 poradnictwo prawne: wtorki i czwartki 16.00-20.00, poradnictwo psychologiczne: poniedziałki 10.00-14.00, środy 16.00-18.00, czwartki 16.00-20.00
Wrocław Miasto Wrocław Punkt Konsultacyjny Fundacji „Dajmy sznasę” (poradnia rodzinna), ul. Piłsudskiego 95 i 97, 50-016 Wrocław; tel. 530 002 746; dajszanse@op.pl; stop.przemocy@spoko.pl konsultacje prawne: czwartki 16.00-18.00, konsultacje psychologiczne czwartki 16.00-18.00, poradnictwo internetowe: www.dajmyszanse.pl
Wrocław Miasto Wrocław Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”, ul. Białowieska 74 A, 54-235 Wrocław; tel. 71 350 17 80/30 korekcyjno-edukacyjne działania wobec ofiar przemocy w środowisku zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób starszych, konsultacje specjalistyczne dla osób zgłaszających się po interwencji, telefoniczny punkt konsultacyjny dla policji i innych służb,wsparcie dzieci i dorosłych ofiar przemocy w rodzinie: poniedziałki – piątki 7.00-19.00
Wrocław Miasto Wrocław Wrocławskie Centrum Zdrowia, ul. Podwale 13, 53-680 Wrocław; tel. 609 899 455 punkt konsultacyjno-informacyjny: poniedziałki – piątki 8.00-15.00, prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujacych przemoc (w formie grupowej i indywidualnej)
Wrocław Miasto Wrocław Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Ruska 46B/208, 50-079 Wrocław; tel. 71 358 08 74 poradnictwo prawne: poniedziałki 10.00-16.00, wtorki 16.00-18.00, czwartki 9.30-13.30, poradnictwo psychologiczne: wtorki 10.00-14.00, czwartki 9.00-12.00 i 13.00-16.00
Wrocław Miasto Wrocław Stowarzyszenie Nadzieja, ul. Pieszycka 32, 50-537 Wrocław; tel. 71 392 59 12 zapewnienie opieki i noclegu bezdomnym rodzinom i kobietom z dziećmi kontakt telefoniczny w godzinach 9.00-16.00
Wrocław Miasto Wrocław Punkt Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia Pomocy dla Osób w Sytuacji Kryzysowej „Interwencja”, ul. Podwale 13, 50-043 Wrocław; tel. 71 783 36 64 poradnictwo psychospołeczne, pedagogiczne i prawne: poniedziałek – piątek 16.00-20.00
wrocławski Wrocław-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław; tel. 71 722 18 60 poradnictwo prawne: czwartki 12.00-14.00, poradnictwo psychologiczne, rodzinne, dla osób niepełnosparwnych: codziennie 7.45-15.45 godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.45-15.45
wrocławski Wrocław-powiat Dyżurny Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Kościuszki 13, 50-440 Wrocław; tel. 71 722 18 60 poradnictwo psychologiczne: drugi i trzeci wtorek miesiąca 16.00-17.00
wrocławski Czernica Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 78, 55-003 Czernica; tel. 71 318 01 80 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, godziny otwarcia placówki: poniedziałki – wtorki, czwartki-piątki 7.30-15.00, środy 8.00-18.00
wrocławski Czernica Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, ul. Wrocławska 78, 55-003 Czernica; tel. 71 318 01 80 poradnictwo prawne: poniedziałki 11.00-13.00, poradnictwo psychologiczne: wtorki 11.00-14.00 (w ostatni wtorek miesiąca 11.00-16.00)
wrocławski Długołęka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Długołęka, ul. Szkolna 40A, 55-095 Mirków; tel. 71 315 20 60 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
wrocławski Długołęka Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków; tel. 71 323 02 03 poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne: trzeci poniedziałek m-ca 14.00-15.00
wrocławski Jordanów Śląski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 4, 55-065 Jordanów Ślaski; tel. 71 316 10 18 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, godziny otwarcia placówki: poniedziałki, wtorki, czwartki 7.30-15.30, środy 7.30-16.30, piątki 7.30-14.30
wrocławski Kąty Wrocławskie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie; tel. 71 334 72 20 pomoc psychologiczna: 10h/m-c, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki, wtorki, czwartki 7.30-15.30, środy 7.30-16.00, piątki 7.30-15.00
wrocławski Kąty Wrocławskie Punkt Konsultacyjny, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie; tel. 71 390 71 58 pomoc psychologiczna: poniedziałki – piątki 9.00-14.00
wrocławski Kobierzyce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Witisa 18, 55-040 Kobierzyce; 71 369 80 00 porady prawne w środy 7.30-11.30, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poniedziałki – piątki 7.30-15.30
wrocławski Kobierzyce Gminny Punkt Pofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce; tel. 71 311 13 28 konsultacje psychologiczne: czwartki 14.00-20.00, telefon zaufania (71 311 13 28) w środy 15.00-17.00 godziny otwarcia placówki: czwartki 14.00-20.00, piątki 17.30-20.30
wrocławski Mietków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków; tel. 71 316 83 99 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.15-15.15
wrocławski Mietków Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, ul.Kolejowa 35, 55-081 Mietków; tel. 600 284 416 poradnictwo psychologiczne: 9.00-12.00 dni konsultacji ustalane są na dany m-c, należy umawiać się telefonicznie
wrocławski Siechnice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Siechnice, ul. Żernicka 17, tel. 71 311 39 68 praca socjalna w godzinach pracy ośrodka, psycholog (po wcześniejszym umówieniu przez OPS, 2 razy w tygodniu z wyjątkiem lipca i sierpnia) poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 7.10-15.10, środy 9.00-17.00
wrocławski Siechnice Punkt Konsultacyjny, Siechnice, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna; tel. 71 311 39 68 poradnictwo psychologiczne: wtorki 10.30-14.30; psychoterapia: poniedziałki 16.00-19.00, czwartki: 9.30-11.30, piątki 16.00-19.00, psycholog – terapeuta rodzin: środy 8.30-11.30
wrocławski Sobótka Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzelców 2/1, 55-050 Sobótka; tel. 71 316 28 29 oraz 71 316 22 47 poradnictwo psychologiczne: wtorki i czwartki 8.30-11.30, środy i piątki 9.30-12.30, poradnictwo pedagogiczne: środy 13.00-16.00, poradnictwo terapeutyczne: poniedziałki 15.00-18.00, środy 15.30-18.30, poradnictwo prawne: drugi i czwarty poniedziałek miesiąca 10.30-15.30, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
wrocławski Żórawina Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Niepodległości 15, 55-020 Żórawina; tel. 71 316 51 03 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki i środy 8.00-16.00, wtorki, czwartki i piątki 7.15-15.15
wrocławski Żórawina Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, Al. Niepodległości 15, 55-020 Żórawina; tel. 71 381 41 65 poradnictwo prawne: wtorki 9.30-11.20, poradnictwo psychologiczne: środy 8.00-12.00
ząbkowicki Ząbkowice Śląskie-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,ul. Bolesława Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie; tel. 74 815 60 00 realizacja zadań ustawowych godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
ząbkowicki Ząbkowice Śląskie-powiat Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 1-go Maja 12, 57-256 Bardo; tel. 509 043 902, tel. 74 817 15 52 dyżury telefoniczne, hostel na 5 miejsc noclegowych, interwencje nocne i świąteczne, pomoc psychologiczna, prawna i pedagogiczna: poniedziaek – niedziela 8.00-20.00
ząbkowicki Bardo Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6-8, 57-256 Bardo; tel. 74 817 17 08 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, praca socjalna (pracownicy dostępni w godzinach pracy ośrodka) poniedziałek-piątek 7.30-15.30
ząbkowicki Ciepłowody Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody; tel. 74 810 35 62 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, praca socjalna (pracownicy socjalni są obecni w siedzibie Ośrodka od 13.00), konsultacje psychologiczne (każdy I i III wtorek miesiąca między 10.30 a 15.30, preferowane wcześniejsze umówienie się na wizytę przez OPS) poniedziałek-piątek 7.00-15.00
ząbkowicki Kamieniec Ząbkowicki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, tel. 74 817 30 51 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, praca socjalna (pracownicy dostępni w godzinach pracy ośrodka), pomoc psychologiczna (w Gminnym Centrum Kultury w środy 15.00-17.00) poniedziałek, 7.30-16.00, wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-15.00
ząbkowicki Kamieniec Ząbkowicki Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków oraz dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Złotostocka 27, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki; tel.74 816 20 32 poradnictwo psychologiczne: środy 16.00-17.00 oraz czwartki 16.00-18.00
ząbkowicki Stoszowice Ośrodek Pomocy Społecznej, 57-213 Stoszowice 92; tel. 74 816 45 24 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK
ząbkowicki Stoszowice Punkt Konsultacyjny, 57-213 Stoszowice 92; tel. 74 816 45 12, 714 816 45 24 poradnictwo psychologiczne: poniedziałki 13.00-15.00; wsparcie terapeutyczne: trzeci piątek miesiąca 13.00-15.00
ząbkowicki Ząbkowice Śląskie Ośrodek Pomocy Spolecznej, Osiedle XX-lecia 52, 57-200 Ząbkowice Śląskie; tel. 74 810 09 46 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
ząbkowicki Ząbkowice Śląskie Centrum Terapeutyczne – Punkt Konsultacyjny, ul. 1 Maja 15C, 57-200 Ząbkowice Śląskie; tel. 74 815 24 41, kom. 609 685 137 konsultacje indywidualne dla osób doznajacych przemocy w rodzinie bądź zagrożonych tym zjawiskiem oraz osób współuzależnionych: poniedziałki 13.00-15.00, grupa wsparcia dla osób doznających przemocy, zagrożonych przemocą, współuzależnionych – I i III poniedziałek m-ca 15.00-17.00
ząbkowicki Ziębice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wałowa 65, 57-220 Ziębice; tel. 74 819 27 86 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
ząbkowicki Ziębice Punkt Konsultacyjny, ul. Wojska Polskiego 10, 57-220 Ziebice; konsultacje specjalisty psychoterapii ds. uzależnień: pierwsze cztery piątki m-ca 14.00-17.00
ząbkowicki Ziębice Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, ul. Wałowa 65, 57-220 Ziębice; tel. 74 819 19 86 poradnictwo psychologiczne: poniedziałki 15.00-18.00 oraz środy 8.00-13.00, poradnictwo prawne: co drugi wtorek 9.00-14.00
ząbkowicki Złoty Stok Ośrodek pomocy Społecznej, , Pl. Mickiewicza 1; tel. 74  817 52 88 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
ząbkowicki Złoty Stok Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemami Uzależnień i Członków ich Rodzin, ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok; tel. 74 817 57 40 poradnictwo psychologiczne: wtorki 14.30-17.30, konsultacje z kuratorem sądowym: środy 15.30-17.30, grupa samopomocowa: czwartki 15.30-16.30, specjalista terapii Uzależnień: wtorki 10.30-14.30
zgorzelecki Zgorzelec-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,ul. Bohaterów II AWP 8, 59-900 Zgorzelec; tel. 75 776 15 05 poradnictwo prawne: poniedziałki 11.00-13.00, poradnictwo psychologiczne: poniedziałki 15.00-19.00, środy i czwartki 10.00-16.00, poradnictwo rodzinne: poniedziałki 15.00-19.00, środy 13.30-19.30, poradnictwo socjalne: poniedzialki, środy i czwartki 7.30-15.30, wtorki 7.30-17.00, piątki 7.30-14.00. Harmonogram spotkań ustalany jest indywidualnie godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy, czwartki: 7.30-15.30, wtorki 7.30-17.00, piątki 7.30-14.00
zgorzelecki Zgorzelec-powiat Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, ul. Warszawska 37 A, 59-900 Zgorzelec; tel. 75 775 87 00 psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i ich rodzin, konsultacje lekarskie i prawne, program metadonowy, testy na obecność narkotyków: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
zgorzelecki Bogatynia Ośrodek Pomocy Społecznej Bogatynia, ul. II Armii Wojska Polskiego 14, tel. 75 77 72 400 praca socjalna (pracownicy socjalni dostępni są w siedzibie OPS w godzinach 7.00-10.00 i 14.00-15.00), poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poniedziałek – piątek 7.00-15.00
zgorzelecki Bogatynia Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. II AWP 14, 59-920 Bogatynia; tel. 75 772 52 93 poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: poniedziałki 7.30-17.00, wtorki, środy i czwartki 7.30-15.30, piątki 7.30-14.00
zgorzelecki Bogatynia Urząd Miasta i Gminy, ul. II AWP 14, 59-920 Bogatynia darmowa pomoc prawna świadczona przez Powiat: poniedziałki: 12.00-16.00, wtorki – czwartki 10.00-14.00, piątki 9.00-13.00
zgorzelecki Pieńsk Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie Pieńsk, ul. Bolesławiecka 18, tel. 75 778 59 22 praca socjalna (w czasie godzin ptracy Ośrodka), poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00
zgorzelecki Pieńsk Punkt Pomocy Rodzinie, ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk; tel. 75 778 65 11 w. 118 poradnictwo: 3 razy w miesiącu należy umawiać się za pośrednictwem Urzędu Miasta (tel. 75 778 65 11 w. 118)
zgorzelecki Sulików Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików; tel. 75 778 73 30 praca socjalna, organizowanie wypoczynku dla dzieci, edukacja publiczna, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
zgorzelecki Sulików Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy, pl. Wolności 29, 59-975 Sulików; tel. 75 777 83 30 poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne, pomoc prawna: drugi i czwarty wtorek miesiąca 10.00-14.00
zgorzelecki Sulików Gminny Ośrodek Kultury, pl. Wolności 9, 59-975 Sulików darmowa pomoc prawna świadczona przez Powiat: poniedziałki: 12.00-16.00, wtorki – piątki 10.00-14.00, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK
zgorzelecki Węgliniec Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne, ul. Sikorskiego 40, 59-940 Węgliniec; tel. 75 771 21 44 poradnictwo psychologiczne: pierwszy piątek miesiąca 8.00-14.00 (spotkania należy umawiać w MGOPS), praca socjalna, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.00-15.00
zgorzelecki Węgliniec Urząd Gminy i Miasta, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec darmowa pomoc prawna świadczona przez Powiat: poniedziałki: 12.00-16.00, wtorki – piątki 10.00-14.00
zgorzelecki Zawidów Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów; tel. 75 778 84 10 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki 8.00-16.00, wtorki-piątki 7.15-15.15
zgorzelecki Zawidów Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów; tel. 75 778 84 10 poradnictwo terapeutyczne oraz motywowanie do podjęcia terapii w zakresie przeciwdziałania przemocy: pierwsza i ostatnia środa m-ca 15.15-17.15
zgorzelecki Zgorzelec-miasto Punkt Interwencji Kryzysowej dla Osób Doświadczających Przemocy, ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec; tel. 75 775 26 08 poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne: poniedziałki 9.00-14.00 oraz czwartki 13.00-18.00
zgorzelecki Zgorzelec-miasto Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Staszica 5/2, 59-900 Zgorzelec; tel. 75 775 26- 21 grupa wsparcia dla osób doświadczajacych przemocy w rodzinie: wtorki 16.00, poradnictwo terapeutyczne indywidualne i grupowe, poniedziałek – piątek 7.30-20.00
zgorzelecki Zgorzelec Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Traugutta 77B, 59-900 Zgorzelec; tel. 75 775 69 11 oraz 75 775 26 34 poradnictwo socjalne, wszczynanie procedury NK, poradnictwo i wsparcie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz poradnictwo prawne: w godzinach pracy ośrodka, poradnictwo i wsparcie psychologiczne: wtorki 7.30-17.00, godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy, czwartki 7.30-15.30, wtorki 7.30-17.00, piątki 7.30-14.00
zgorzelecki Zgorzelec Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec; tel. 75 775 26 67 poradnictwo psychologiczne i prawne: poniedziałek-piątek 10.00-14.00, poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki 8.00-16.00, wtorki -piątki 7.30-15.30
zgorzelecki Zgorzelec-gmina Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec; tel. 75 775 26 08 lub 722 005 200 poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcie terapeutyczne: poniedziałki 9.00-13.00 oraz czwartki 14.00-18.00
zgorzelecki Zgorzelec-gmina Urząd Miasta, ul. Domańskiego 3, 59-900 Zgorzelec darmowa pomoc prawna świadczona przez Powiat: poniedziałki, środy – piątki 8.00-12.00, wtorki 12.00-16.00
złotoryjski złotoryjski Złotoryja-powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja; tel. 76 878 44 47 poradnictwo psychologiczne, doradztwo i wsparcie w sytuacajach kryzysowych: poniedziałki 8.00-12.00 i 15.30-19.00, wtorki: 10.00-14.00, środy 15.30-19.00, czwartki 8.00-10.00, piątki 15.30-19.00 (w godzinach popołudniowych kontakt tel. 76 878 44 47 w. 28) godziny otwarcia placówki: poniedziałki, środy, czwartki 7.30-15.30, wtorki i piątki 7.30-14.00
złotoryjski Pielgrzymka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 59-524 Pielgrzymka 109A/1; tel. 76 877 50 89 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
złotoryjski Pielgrzymka Punkt Konsultacyjny dla Uzależnonych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy, 59-524 Pielgrzymka 109 F, tel. 76 877 50 13 pomoc prawna, terapeutyczna, psychologiczna: druga środa miesiąca 9.00-12.00 i trzecia środa miesiąca 13.00-16.00
złotoryjski Świerzawa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie, ul. Wolności 60, tel. 75 713 52 25 praca socjalna (pracownicy socjalni są w siedzibie ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-11.00), poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK, poniedziałek – środa 7.30-15.30, czwartek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30
złotoryjski Świerzawa Punkt Konsultacyjny, ul. Jeleniogórska 58, 59-540 Świerzawa; wsparcie i poradnictwo specjalisty psychoterapii uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy: poniedziałki 15.30-17.00 (Centrum
Kultury), 17.00-19.00 (Centrum Profilaktyki)wsparcie i poradnictwo specjalisty psychoterapii uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy: poniedziałki 15.30-17.00 (Centrum
Kultury), 17.00-19.00 (Centrum Profilaktyki)
złotoryjski Wojcieszów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Bolesława Chrobrego 105, 59-550 Wojcieszów; tel. 75 751 18 66 wsparcie asystenta rodziny i pracownika socjalnego godziny otwarcia placówki: poniedziałki 8.00-16.00, wtorki-piątki 7.00-15.00
złotoryjski Wojcieszów Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin oraz Ofiar Przemocy, ul. B. Chrobrego 105, 59-550 Wojcieszów; tel. 75 751 18 65 poradnictwo terapeuty uzależnień w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: pierwsza, druga i czwarta środa miesiąca 14.00-18.00, trzecia środa miesiąca 9.00-13.00
złotoryjski Zagrodno Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 59-516 Zagrodno 52; tel. 76 877 33 98 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki-piątki 7.30-15.30
złotoryjski Zagrodno Punkt Konsultacyjny, 59-516 Zagrodno 56A, tel. 76 877 33 29 pomoc psychologiczna: piątki 9.00-12.00
złotoryjski Złotoryja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja; tel. 76 878 30 21 poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: poniedziałki – piątki 7.30-15.30
złotoryjski Złotoryja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Bolesława Chrobrego 1, 59-500 Złotoryja; tel. 76 878 34 29 pomoc psychologiczna: pierwsza i druga środa m-ca 11.30-13.30 (przerwa w sierpniu), pomoc terapeutyczna: pierwsza i druga środa m-ca 14.00-18.00 (przerwa w sierpniu), konsultacje indywidualne: pierwsza i druga środa m-ca 15.30-18.30 oraz grupowe: trzecia i czwarta środa m-ca 15.30-17.30, grupa wsparcia (informacyjno-edukacyjna): pierwsza i druga środa m-ca 15.30-18.30 (przerwa w sierpniu), poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK godziny otwarcia placówki: wtorki 8.00-16.00, pozostałe dni robocze 7.30-15.30
złotoryjski Złotoryja-gmina Punkt Konsultacyjny, ul. Miła 4/2, 59-500 Złotoryja; tel. 76 878 87 17 poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 3 razy w miesiącu 8.00-14.00 oraz 14.00-16.00 dyżury ustalane i aktualizowane na stronie: www.zlotoryja.com.pl (zakładka GKRPA-Przemoc w rodzinie)