Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Aktualności

szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

4 października 2017   /    Aktualności

 SKIERUJ  SWOJĄ  MIŁOŚĆ  TAM, GDZIE  BRAKUJE  JEJ  NAJMOCNIEJ, ODDAJ  SIEBIE  INNYM

 W dniu 6 października 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu rozpocznie się szkolenie kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, w którym będzie uczestniczyć 15 osób w tym, 5 par małżeńskich i 5 osób samotnych.

Szkolenie prowadzone będzie w siedzibie PCPR w Bolesławcu przez 2 trenerów rodzinnej pieczy zastępczej, Programem Szkoleniowym „Rodzina” licencjonowanym przez Stowarzyszenie rodzin adopcyjnych i zastępczych „Pro Familia” w Krakowie, zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 30/2013/RZ z dnia 19 grudnia 2013 roku, w wymiarze 62 godzin dydaktycznych, w tym 52 godziny części wykładowowarsztatowej i 10 godzin w formie praktyki w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej zawodowej.

Zajęcia prowadzone będą w formie mini wykładów, prezentacji, ćwiczeń warsztatowych. Podczas szkolenia kandydatom przedstawione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące: organizacji opieki nad dzieckiem, zasad finansowania rodzinnej pieczy zastępczej, organizacji pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka, prawa rodzinnego i praw dziecka, współpracy z rodziną naturalną dziecka, rozpoznawania indywidualnych potrzeb  dziecka  oraz  oceny  sytuacji  dziecka. Kandydaci poprzez udział w szkoleniu mają możliwość zwiększenia swoich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

Na terenie powiatu bolesławieckiego jest wiele dzieci potrzebujących prawdziwego domu – CZEKAJĄ NA WAS.

Ty i twoja rodzina możecie stworzyć dla nich dom. Jeśli masz otwarte serce zgłoś się do nas!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu pokój 106,119

              tel. 75 612 17 – 82, 89

 

 

 

program korekcyjno-edukacyjny

2 października 2017   /    Aktualności

Nie radzisz sobie z napięciem emocjonalnym i stresem?  Miewasz niekontrolowane wybuchy złości i ranisz swoim zachowaniem najbliższych członków rodziny? Nie wiesz jak naprawić popsute relacje z rodziną?  Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o sobie samym, zdobyć umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy?  Masz okazję, by zmienić swoje życie i poprawić relacje z innymi!

Udział w Programie umożliwi Ci zdobycie nowych umiejętności ułatwiających rozwiązywanie konfliktów w rodzinie przy pomocy dialogu i negocjacji, bez stosowania przemocy. Do Programu zapraszamy wszystkie osoby, które stosują przemoc w osiąganiu celów i rozwiązywaniu konfliktów, mające trudności w relacjach z innymi, zauważające trudności z rozpoznawaniem przeżywanych emocji oraz z ich samokontrolą.  Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu i potrwają do grudnia br. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach popołudniowych w siedzibie PCPR ul. Armii Karjowej 12 w Bolesławcu pok. 104.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, pok. 108 oraz dzwoniąc pod numer telefonu (75) 612 17 84.

Harmonogram zajęć Programu korekcyjno – edukacyjnego
prowadzonego przez PCPR w Bolesławcu w 2017 r.

 1.  11.09.2017r. – 15.45 – 17.45
 2.  18.09. 2017r. – 15.45 – 19.30
 3.  25.09.2017r. – 15.45 – 19.30
 4.  29.09.2017r. – 15.45 – 19.30
 5.  16.10.2017r. – 15.45 – 19.30
 6.  23.10 2017r. – 15.45 – 19.30
 7.  30.10 2017r. – 15.45 – 19.30
 8.  10.11.2017r. – 15.45 – 19.30
 9.  13.11.2017r. – 15.45 – 19.30
 10.  20.11.2017r. – 15.45 – 19.30
 11.  27.11.2017r. – 15.45 – 19.30
 12.  01.12.2017r. – 15.45 – 17.30
 13.  11.12.2017r. – 15.45 – 19.30
 14.  18.12.2017r. – 15.45 – 19.30

 

 

 

trening umiejętności wychowawczych

28 sierpnia 2017   /    Aktualności

W ramach wsparcia towarzyszącego na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi oraz osób doznających przemocy w rodzinie w Ośrodku Pracy z Rodziną realizowane są szkolenia i treningi grupowe, w tym

Trening umiejętności wychowawczych

w dniach 14, 15 i 22 października 2017 r. w godzinach 9:00 – 16:00 w Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim Al. Tysiąclecia 32 d/2 (parter) w Bolesławcu.

Prowadzący psycholog – Gabriela Frącala

 

 

 

 

Usługi asystenckie drogą do samodzielności

23 sierpnia 2017   /    Aktualności

Od marca br. w ramach realizowanego przez nas projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” organizujemy usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych. PCPR w Bolesławcu zatrudnia obecnie 4 asystentów osób niepełnosprawnych, obejmujących wsparciem łącznie 10 osób niepełnoprawnych. Praca asystenta ma na celu kompensację dysfunkcji wynikających z rodzaju niepełnosprawności oraz wspieranie klienta w usamodzielnianiu się i jego aktywności społecznej i zawodowej

Adresatami projektu są osoby z niepełnosprawnością:

 • zamieszkujące na terenie powiatu bolesławieckiego,
 • legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  w zakresie niepełnosprawności intelektualnej, psychicznej, sensorycznej, ruchowej lub innej,
  w tym również sprzężonej,
 • nie korzystające ze wsparcia asystenta w innym projekcie/instytucji finansowanym
  ze środków unijnych.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. 

 

Treningi budowania relacji rodzinnych

23 sierpnia 2017   /    Aktualności

W Ośrodku Pracy z Rodziną od lipca br. realizowane są treningi budowania relacji rodzinnych.  Ten rodzaj treningów adresowany jest do rodziców, którzy chcą i potrzebują wsparcia, których nachodzą wątpliwości wychowawcze wymagające konsultacji ze specjalistami, którzy odczuwają potrzebę spotkania się z innymi rodzicami i opiekunami. W tematyce zajęć zawiera się psychologia, wychowanie, umiejętności w zakresie wspomagania rozwoju osobistego dzieci. Zdrowe rodzicielstwo bazuje na miłości, empatii, akceptacji, szacunku dla dziecka i siebie jako rodzica czy opiekuna. Uczestnicy zajęć mają możliwość nabycia wiedzy m.in. o mitach „dobrego rodzica” i „grzecznego dziecka”, o karach i nagrodach stosowanych do wyegzekwowania dyscypliny i szacunku, o tym jak wspomagać dziecko w rozwoju jego samodzielności, niezależności i pewności siebie, zapoznają się ze skutecznymi metodami komunikowania się pozbawionymi przemocy.

 

bezpłatne porady i bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

21 sierpnia 2017   /    Aktualności

Można skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (podnośniki wannowe, wózki inwalidzkie (dla osób dorosłych i dla dzieci), łóżka rehabilitacyjno – ortopedyczne, koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe, pionizatory, krzesła toaletowe, balkoniki, kule inwalidzkie) oraz bezpłatnych usług wsparcia specjalistycznego (psycholog, prawnik, psychiatra, specjalista ds. uzależnień) a także treningów i szkoleń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu które realizuje projekt – „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 zaprasza osoby zainteresowane do skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (podnośniki wannowe, wózki inwalidzkie (dla osób dorosłych i dla dzieci), łóżka rehabilitacyjno – ortopedyczne, koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe, pionizatory, krzesła toaletowe, balkoniki, kule inwalidzkie) oraz bezpłatnych usług wsparcia specjalistycznego (psycholog, prawnik, psychiatra, specjalista ds. uzależnień a także treningów i szkoleń.

Grafik dyżurujących specjalistów

fot. PCPR Bolesławiec

 

DLA RODZIN Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYMI:

Treningi budowania relacji rodzinnych dla dorosłych:

 • trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich
 • trening kompetencji życiowych
 • trening kompetencji rodzicielskich

Praca z dzieckiem (wspieranie rozwoju dziecka):

 • trening zastępowania agresji
 • terapia taktylna i integracja sensoryczna
 • trening intelektualny

DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ:

 • trening kompetencji społecznych dla ofiar przemocy
 • trening kompetencji rodzicielskich
 • grupa wsparcia dla ofiar przemocy domowej

Zainteresowanych prosimy o kontakt z:

 • pracownikiem socjalnym, tel. 75/ 612 1784 (pok. 108) lub 75/612 1789 (pok. 119),
 • pracownikami biura projektu tel. 75/612 1783 (pok. 107),
 • lub bezpośrednio z Kierownikiem PCPR, tel. 75/612 1788 (pok. 112)

 

centrum wsparcia rodziny

16 sierpnia 2017   /    Aktualności

Dnia 06 czerwca 2017 r. nastąpiło oficjalne otwarcie „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” dla potrzebujących. Dom wsparcia, pierwszej pomocy i ostatecznego ratunku przeznaczony jest dla tych, którzy w swoich domach nie mogą czuć się bezpieczni.

Adresaci projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu to osoby w kryzysie, w tym osoby doznające przemocy w rodzinie, młodzież opuszczająca domy dziecka lub rodziny zastępcze, rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi oraz osoby niepełnosprawne. W ramach projektu utworzono mieszkanie chronione o charakterze interwencyjnym dla ofiar przemocy i młodzieży u progu dorosłego życia oraz punkt konsultacyjny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, tzw. „Okno rodzinne”  zapewniający usługi o charakterze interwencji kryzysowej :

– poradnictwo i terapię psychologiczną,

– poradnictwo psychiatryczne i rehabilitację,

– treningi umiejętności społecznych i poradnictwo prawne.

Powstała też bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla osób  niepełnosprawnych. Zainteresowani będą mogli wypożyczyć między innymi wózki inwalidzkie dla dzieci i dorosłych, koncentrator tlenu, materace przeciwodleżynowe oraz łóżka rehabilitacyjne.

Tak bardzo potrzebne dla społeczności miejsce nie mogłoby powstać bez zaangażowania i wielkiego wsparcia Gminy Miejskiej Bolesławiec, która w ramach porozumienia z Powiatem Bolesławieckim przekazała budynek na ten szczytny cel.

Projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita kwota 1 929 369 zł.