Najnowsze Artykuły

Grupy wsparcia

27 maja 2024   /    Aktualności

     BLASKI I CIENIE RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

            W dniu 27.05.2024 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu odbyło się spotkanie w ramach Grup Wsparcia dla osób, które od kilku miesięcy pełnią funkcję rodzin zastępczych spokrewnionych. Zajęcia prowadzone były przez Panią Jolantę Mistal – psychologa zatrudnionego w tut. Centrum.

            Podczas spotkania rodziny zastępcze miały możliwość podzielić się swoimi troskami, problemami, ale również radościami dnia codziennego. Pani psycholog odpowiadała na nurtujące pytania, wskazywała możliwe rozwiązania pojawiających się trudności.

            Spotkanie przebiegło w atmosferze wzajemnego szacunku, zrozumienia, a przede wszystkim pokazało, że rodziny zastępcze mogą również być dla siebie wzajemnie dużym wsparciem.

Grupa wsparcia

Zakończenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

21 maja 2024   /    Aktualności

W dniu 11.05.2024 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zakończyło się bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, w wymiarze 62 godzin dydaktycznych, w tym 52 godziny części wykładowo-warsztatowej oraz 10 godzin w formie praktyk w Domu Dziecka w Bolesławcu. Szkolenie prowadzone było przez dwóch trenerów, zgodnie z Programem Szkoleniowym „Rodzina”, licencjonowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

Do szkolenia zakwalifikowano 5 osób – 2 pary małżeńskie i osoba nie pozostająca w związku małżeńskim. W trakcie  cotygodniowych spotkań uczestnicy poznali specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej, w szczególności niezawodowej.

Na zajęciach poruszano zagadnienia dotyczące m.in. organizacji opieki nad dzieckiem, doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych, przemocy w rodzinie, współpracy rodziny zastępczej ze środowiskiem dziecka, dobrego pożegnania, a także podstawy pierwszej pomocy. Treści Programu były realizowane w formie mini wykładów, prezentacji i ćwiczeń warsztatowych. Po zakończeniu zajęć każdego bloku tematycznego kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej otrzymywali dodatkowe zadania do wykonania w domu, co niewątpliwie pomagało utrwalać pozyskaną wiedzę.

Uczestnicy szkolenia poprzez pracę w małych grupach mogli sprawdzić zdobytą już wiedzę. Zaproponowane przez trenerów ćwiczenia i zabawy integracyjne spowodowały, że wśród kandydatów panowała serdeczna i przyjazna atmosfera, co w dużej mierze ułatwiło prowadzenie zajęć i realizację poruszanych zagadnień.

Ciekawym akcentem było spotkanie kandydatów z prowadzącą Rodzinny Dom Dziecka – Panią Małgorzatą Dengler. Uczestnicy szkolenia otrzymali wiele cennych wskazówek i otrzymali odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z opieką i wychowaniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz poznali cienie i blaski rodzicielstwa zastępczego. Kandydaci stwierdzili, że ich decyzja o podjęciu się pełnienia funkcji rodziny zastępczej jest trafna i warto pomagać dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Jest to duże wyzwanie i odpowiedzialność, która może przynieść ogromną satysfakcję. Rodzicielstwo zastępcze może stać się źródłem wielu radości i autentycznych wzruszeń.

Szkolenie zostało zwieńczone testem z zakresu wiedzy nt. rodzicielstwa zastępczego. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia, wręczone przez Dyrektora PCPR w Bolesławcu – Panią Justynę Ziółkowską.

Zapraszamy osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, podzielenia się sercem   i  stworzenia   poczucia   bezpieczeństwa   dzieciom   pozbawionym   opieki i wychowania rodziców biologicznych.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, tel. 75 6121789, 75 6121782.