Zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON w 2024 r.