Najnowsze Artykuły

Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych

20 listopada 2023   /    Aktualności

W dniach 16-17.11.2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu– w ramach podnoszenia kwalifikacji opiekuńczo – wychowawczych – odbyła się kolejna edycja szkolenia dla nowopowstałych rodzin zastępczych spokrewnionych, ustanowionych w 2023 r. Przewodnimi tematami spotkania były:

– definicja rodzicielstwa zastępczego;

– zagadnienia prawne z zakresu pieczy zastępczej;

– postawy rodzicielskie;

– budowanie wzajemnych relacji w rodzinie;

– umiejętności rodzicielskie.

            W szkoleniu uczestniczyło 31 osób. Podczas spotkania koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, jednocześnie trenerzy zatrudnieni w tut. PCPR  przekazali niezbędne informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego, możliwych problemów opiekuńczo-wychowawczych, trudności związanych z adaptacją i zrozumieniem nowej sytuacji przez dziecko pozbawione bezpośredniej opieki i wychowania rodziców biologicznych. Ponadto koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej udzielali porad i wskazówek związanych z pełnioną przez rodziców zastępczych funkcją i odpowiadali na nurtujące ich pytania. Wskazano również, jakie niezbędne umiejętności rodzicielskie winny cechować opiekunów zastępczych, jak mogą poradzić sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi oraz z kim podejmować współpracę i gdzie szukać pomocy. Ostatnim etapem szkolenia były zajęcia warsztatowe w grupach, podczas których dziadkowie i rodzeństwo dzieci umieszczonych u nich w pieczy mogli samodzielnie zastanowić się i sprawdzić swoje możliwości dotyczące umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami i zachowaniami podopiecznych.

            Emocje jakie towarzyszyły uczestnikom oraz zaangażowanie i aktywność uczestników szkolenia niewątpliwie pokazało, jak potrzebne i efektywne są wspólne spotkania oraz wzajemny kontakt. Rodziny zastępcze mogły wymienić się doświadczeniami, podzielić troskami, pochwalić wnukami i rodzeństwem.

Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży i ich konsekwencje w świetle obowiązujących przepisów prawa

31 października 2023   /    Aktualności

W dniu 26.10.2023 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu, pod opieką których przebywają dzieci w wieku od 13 r.ż.

Tematyka szkolenia dotyczyła:

  • „Ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży i ich konsekwencji w świetle obowiązujących przepisów prawa”.

Szkolenie prowadzone było przez dwóch funkcjonariuszy Policji Komendy Powiatowej w Bolesławcu i miało formę wykładowo – dyskusyjną.  Uczestnicy szkolenia mieli możliwość uzyskania informacji związanych z problematyką ryzykownych zachowań dzieci młodzieży w okresie dorastania i ich konsekwencji prawnych. Na uwagę zasługuje fakt, że na wszystkie pytania uczestników szkolenia, prowadzący udzielili wyczerpujących odpowiedzi.  

Nadrzędnym celem szkolenia było wyposażenie rodzin zastępczych w wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej nieletnich, a także umiejętne przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży. 

Dziękujemy nadkom. Tomaszowi Jagielskiemu Komendantowi Powiatowej Policji w Bolesławcu oraz funkcjonariuszom Policji  Komendy Powiatowej w Bolesławcu – starszemu aspirantowi Andrzejowi Czajkowskiemu i starszemu posterunkowemu Darii Lebiedzińskiej za pomoc oraz wsparcie naszych działań na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego.