Zapytanie ofertowe w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” – Sprzęt AGD

28 kwietnia 2017   /    Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz na podstawie art. 
4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Zamówienie dotyczy sprzętu AGD.

Dokument do pobrania: