Program SKARBONKA formą wsparcia w związku z chorobą onkologiczną

7 czerwca 2018   /    Aktualności

Program „Skarbonka” jest formą wsparcia finansowego dla Podopiecznych Fundacji, którzy w związku z chorobą onkologiczną, muszą zmierzyć się z wyzwaniami finansowymi związanymi z leczeniem, tj. brakiem środków na nierefundowane w Polsce leczenie, dojazdy do szpitali, diagnostykę, rehabilitację etc.

Fundacja ALIVIA wychodzi takim pacjentom naprzeciw, pomaga uzbierać pieniądze na ww. cele, jak i służy wsparciem w innych kwestiach. Prowadzi programy „Kolejkoskop”, który pozwala na wyszukanie najkrótszej kolejki na badania diagnostyczne w ramach NFZ i „Onkomapa”, który umożliwia znalezienie najbardziej przyjaznych w oczach pacjentów ośrodków onkologicznych i lekarzy, a także portal „Prosto w Raka”, który przybliża pacjentom tematykę terapii celowanych, które stanowią skuteczną formę leczenia niektórych typów nowotworów.

Na stronie internetowej fundacji www.alivia.org.pl można dokładnie zapoznać się z prowadzonymi przez Fundację działaniami.