Przemoc

Szkolenie pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty”

15 listopada 2022   /    Aktualności

W dniu 10 listopada 2022 r. odbyło się szkolenie  pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w oparciu
o procedurę Niebieskiej Karty” organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. Szkolenie poprowadziła Pani Marta Waniszewska – certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, która zapoznała uczestników szkolenia z problematyką przemocy w rodzinie, w tym z prawnymi aspektami przeciwdziałania przemocy w rodzinie i sposobami reagowania w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. W szkoleniu wzięły udział 34 osoby, tj. przedstawiciele kadr pomocy społecznej, oświaty i służby zdrowia z terenu powiatu bolesławieckiego.