Zakończenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

29 maja 2023   /    Aktualności

W dniu 20.05.2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zakończyło się bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, w wymiarze 62 godzin dydaktycznych, w tym 52 godziny części wykładowo-warsztatowej oraz 10 godzin w formie praktyk
w Domu Dziecka oraz w Rodzinnym Domu Dziecka w Bolesławicach. Szkolenie prowadzone było przez dwóch trenerów, zgodnie z Programem Szkoleniowym „Rodzina”, licencjonowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

            Do szkolenia zakwalifikowano 12 osób. W trakcie  cotygodniowych spotkań uczestnicy poznali specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej, w szczególności niezawodowej.

            Na zajęciach poruszano zagadnienia dotyczące m.in. organizacji opieki nad dzieckiem, doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych, przemocy w rodzinie, współpracy rodziny zastępczej ze środowiskiem dziecka, dobrego pożegnania, a także podstawy pierwszej pomocy. Treści Programu były realizowane w formie mini wykładów, prezentacji i ćwiczeń warsztatowych. Po zakończeniu zajęć kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej otrzymywali zadania do wykonania w domu, co niewątpliwie pomagało utrwalać przekazane informacje. Wszyscy pilnie przygotowywali się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyli.

            Uczestnicy szkolenia poprzez pracę w małych grupach mogli sprawdzić zdobytą już wiedzę. Zaproponowane przez trenerów ćwiczenia i zabawy integracyjne spowodowały, że wśród kandydatów panowała serdeczna i przyjazna atmosfera, co w dużej mierze ułatwiło prowadzenie zajęć i realizację poruszanych zagadnień.

            Ciekawym akcentem było spotkanie kandydatów z funkcjonującą od kilku lat rodziną zastępczą niezawodową oraz małżeństwem prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka.  Uczestnicy szkolenia otrzymali od gości wiele cennych wskazówek, odpowiadali na nurtujące ich pytania. Goście podzielili się swoimi doświadczeniami w opiece i wychowaniu dzieci, pokazali cienie i blaski rodzicielstwa zastępczego, ale co najważniejsze – solidarnie i jednogłośnie utwierdzili kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, że ich decyzja o podjęciu się pełnienia powyższej funkcji jest trafna, że warto pomagać, a zadania jakie stoją przed nimi przyniosą wiele satysfakcji i radości.

            Szkolenie zostało zwieńczone testem z zakresu wiedzy nt. rodzicielstwa zastępczego. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia.

            Zapraszamy osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, podzielenia się sercem i stworzenia poczucia bezpieczeństwa dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców biologicznych.

            Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, tel. 75 6121789, 75 6121782.