Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych

20 listopada 2023   /    Aktualności

W dniach 16-17.11.2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu– w ramach podnoszenia kwalifikacji opiekuńczo – wychowawczych – odbyła się kolejna edycja szkolenia dla nowopowstałych rodzin zastępczych spokrewnionych, ustanowionych w 2023 r. Przewodnimi tematami spotkania były:

– definicja rodzicielstwa zastępczego;

– zagadnienia prawne z zakresu pieczy zastępczej;

– postawy rodzicielskie;

– budowanie wzajemnych relacji w rodzinie;

– umiejętności rodzicielskie.

            W szkoleniu uczestniczyło 31 osób. Podczas spotkania koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, jednocześnie trenerzy zatrudnieni w tut. PCPR  przekazali niezbędne informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego, możliwych problemów opiekuńczo-wychowawczych, trudności związanych z adaptacją i zrozumieniem nowej sytuacji przez dziecko pozbawione bezpośredniej opieki i wychowania rodziców biologicznych. Ponadto koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej udzielali porad i wskazówek związanych z pełnioną przez rodziców zastępczych funkcją i odpowiadali na nurtujące ich pytania. Wskazano również, jakie niezbędne umiejętności rodzicielskie winny cechować opiekunów zastępczych, jak mogą poradzić sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi oraz z kim podejmować współpracę i gdzie szukać pomocy. Ostatnim etapem szkolenia były zajęcia warsztatowe w grupach, podczas których dziadkowie i rodzeństwo dzieci umieszczonych u nich w pieczy mogli samodzielnie zastanowić się i sprawdzić swoje możliwości dotyczące umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami i zachowaniami podopiecznych.

            Emocje jakie towarzyszyły uczestnikom oraz zaangażowanie i aktywność uczestników szkolenia niewątpliwie pokazało, jak potrzebne i efektywne są wspólne spotkania oraz wzajemny kontakt. Rodziny zastępcze mogły wymienić się doświadczeniami, podzielić troskami, pochwalić wnukami i rodzeństwem.