28 grudnia 2023   /    Aktualności

W imieniu swoim oraz podopiecznych trzech rodzinnych domów dziecka współpracujących z powiatem bolesławieckim składamy gorące podziękowania dla Pani Julii Ogrodnik i klientek Jej salonu „Estetyka Twarzy i Ciała Julia Kostrubiec” za ufundowanie prezentów gwiazdkowych dla 24 wychowanków tych form pieczy zastępczej.

To wspaniałe, że dzieci umieszczone w pieczy zastępczej mogą liczyć na Państwa ogromne serce i wrażliwość! Prezenty i mnóstwo słodkości umiliły im Święta. Serdecznie dziękujemy!