Posts By: donjetone

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i montaż platformy/podnośnika w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”

21 sierpnia 2017   /    Ogłoszenia

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i montaż platformy/podnośnika w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

W dniu 21.08.2017 r. na podstawie analizy dokumentów przesłanych do PCPR w Bolesławcu

  1. Nazwa zamówienia: Wykonanie i montaż podnośnika w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”
  2. Tryb: zapytanie ofertowe
  3. Wszystkie złożone oferty:
    • LiftPlus Kaczmarczyk Spółka Jawna – 36 934,92 zł brutto
    • Garaventa Lift Group Sp. z o.o. – 29 962,80 zł brutto
  4. Informujemy, że w wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone firmie Garaventa Lift Group Sp. z o.o.

 

Dokument do pobrania:

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na prowadzenie asystentury dla osób niepełnosprawnych

19 lipca 2017   /    Ogłoszenia

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na prowadzenie asystentury dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Dokument do pobrania:

Informacja o naborze na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej

10 lipca 2017   /    Ogłoszenia

INFORMACJA O NABORZE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu ogłasza nabór na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Termin składania ofert do 17.07.2017r. do godz. 12.00 w PCPR w Bolesławcu w pokoju nr 107. Więcej informacji w Biurze projektu pod nr tel. 75 612 17 83 lub u Kierownika PCPR pod nr tel. 75 612 17 88

Dokumenty do pobrania: