Aktualności

„Wakacje z Muszkieterami” dla dzieci z pieczy zastępczej

22 lipca 2021   /    Aktualności

Dzięki Fundacji Muszkieterów od 18.07. do 24.07.2021 r. czworo wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu bolesławieckiego wypoczywa na kolonii zorganizowanej
w ramach akcji „Wakacje z Muszkieterami” w nowoczesnym ośrodku wypoczynkowym w Julinku. Na jego terenie poza znanym centrum cyrkowym znajduje się m.in. park linowy oraz dmuchańce.

Założeniem akcji jest propagowanie wartości prawdziwego muszkietera takich jak odwaga, uczynność, otwartość, wrażliwość, mądrość, sumienność, pracowitość i uczciwość). W programie kolonii zaplanowano wycieczkę do Warszawy (m.in. zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik i Stadiony Narodowego). Dzieci czeka mnóstwo zajęć sportowych, plastycznych, przyrodnicza wyprawa do lasu, warsztaty aktorskie, akademia cyrkowa i wiele innych atrakcji.

Dziękujemy Fundacji Muszkieterów za umożliwienie udziału w tak ciekawej formie wypoczynku wychowankom pieczy zastępczej z terenu powiatu bolesławieckiego. Naszym podopiecznym życzymy niezapomnianych wrażeń i pięknych wspomnień 😊

 

Zaświadczenie do wniosku „Dobry Start”

12 lipca 2021   /    Aktualności

Zaświadczenia do wniosku „Dobry Start”

Z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1092) rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych składają wnioski o świadczenie dobry start do ZUS.

W celu uzyskania świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, ww. osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie dobry start, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce  opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wraz
z datą umieszczenia, wydane odpowiednio przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowe centrum pomocy rodzinie albo podmiot, o którym mowa w art. 190 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Osoby sprawujące pieczę zastępczą, wnioski o świadczenie dobry start składają wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS. W celu ułatwienia składania wniosków ZUS przygotował instrukcję jak należy złożyć wniosek o świadczenie dobry start.

pod linkiem Program DOBRY START – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prosi o zgłaszanie się po odbiór zaświadczeń
w celu załączenia do składanego wniosku do ZUS na świadczenie Dobry Start.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZENIA „DOBRY START”

1 lipca 2021   /    Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, od dnia 1 lipca 2021 r. obsługą świadczenia Dobry Start będzie się zajmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. 2021 r., poz.1092).

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

  • bankowości elektronicznej,
  • portalu PUE ZUS,
  • portalu Empatia,

a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Załącznik: