Aktualności

Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych

2 lutego 2023   /    Aktualności

W dniu 31.01.2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu odbyło się – w ramach podnoszenia kwalifikacji opiekuńczo – wychowawczych – szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych ustanowionych w 2022 r. Przewodnimi tematami spotkania były:

– definicja rodzicielstwa zastępczego;

– zagadnienia prawne z zakresu pieczy zastępczej;

– potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży;

– umiejętności rodzicielskie;

            Podczas spotkania, 2 trenerów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w PCPR  przekazało informacje dotyczące możliwych problemów opiekuńczo-wychowawczych, trudności związanych z adaptacją i zrozumieniem nowej sytuacji przez dziecko pozbawione bezpośredniej opieki i wychowania rodziców biologicznych. Ponadto koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej udzielali porad i wskazówek związanych z pełnioną przez rodziców zastępczych funkcją, odpowiadali na nurtujące ich pytania. Wskazano również, jakie niezbędne umiejętności rodzicielskie winny cechować opiekunów zastępczych, jak mogą poradzić sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi oraz z kim podejmować współpracę i gdzie szukać pomocy w razie problemów opiekuńczo-wychowawczych.

8 grudnia 2022   /    Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych przysługujących za grudzień 2022 r. nastąpi do dnia 16.12.2022 r. Termin wypłaty w grudniu związany jest z koniecznością zamknięcia roku budżetowego.

Od stycznia 2023 r. termin wypłaty świadczeń pozostaje bez zmian tj. wypłata świadczenia następować będzie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Kolejne szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze za nami…

5 grudnia 2022   /    Aktualności

W dniu 26.11.2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zakończyło się kolejne
w tym roku bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Szkolenie  prowadzone było przez dwóch trenerów, zgodnie z Programem Szkoleniowym „Rodzina”, licencjonowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

            W zajęciach brało udział 12 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Uczestnicy z zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniach w tut. Centrum,  jak również w Domu Dziecka w Bolesławcu, gdzie każdy z nich był zobligowany do odbycia  10 – godzinnych praktyk.

            W trakcie cotygodniowych spotkań uczestnicy poznali specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej w oparciu o program szkoleniowy realizowany w ramach kilku bloków tematycznych. Zajęcia miały formę warsztatów, ćwiczeń, dyskusji i krótkich wykładów i przebiegały w atmosferze wzajemnej życzliwości, wsparcia, zrozumienia. Towarzyszyły temu śmiech, łzy, chwile zastanowienia się nad życiem. 

            Ciekawym akcentem było spotkanie kandydatów z Państwem Mariuszem i Dominiką Pawlikowskimi, którzy prowadzą Rodzinny Dom Dziecka na terenie tut. powiatu. Rodzina zastępcza podzieliła się z kandydatami doświadczeniami w opiece i wychowaniu dzieci, wskazała blaski i cienie rodzicielstwa zastępczego, ale co najważniejsze – Państwo Pawlikowscy zwrócili uwagę na bardzo istotną rzecz : ,,piecza zastępcza przynosi radość i daje wiele satysfakcji, mimo problemów, jakie pojawiają się na co dzień. Ale dzięki wzajemnemu wsparciu oraz współpracy z grupą specjalistów wszystko jest do przetrwania”.

            Szkolenie zostało zwieńczone testem z zakresu wiedzy nt. rodzicielstwa zastępczego. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia, które zostały wręczone przez trenerów – Beatę Bielecką –Skóra i Agnieszkę Kalamarz.        

            Naszym nowym rodzicom zastępczym życzymy powodzenia w realizacji powierzonych im zadań, satysfakcji, spokoju i radości z każdego dnia spędzonego z podopiecznymi.

            Jednocześnie zapraszamy osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, podzielenia się sercem i stworzenia poczucia bezpieczeństwa dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców biologicznych.

            Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Bolesławcu,  pl.  Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, tel. 75 612 17 82, 75 612 17 89.