Aktualności

„Siła Jest w nas!” – projekt realizowany przez Dolnośląskie Forum Integracyjne

17 marca 2021   /    Aktualności

„Siła jest w nas!” – informacje o projekcie

Wsparcie psychologiczne osób niepełnosprawnych w czasie pandemii

Trwałość projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”

4 stycznia 2021   /    Aktualności

Trwałość projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” w ramach RPOWD 2014-2020 (nr umowy RPDS.09.02.01-02-0006/16) Powiat bolesławiecki – PCPR
w Bolesławcu zachowuje trwałość projektu i deklaruje instytucjonalną gotowość do kontynuacji wsparcia przez okres 36 miesięcy poprzez świadczenie następujących usług:

  • usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej;
  • „Okno Rodzinne” – konsultacje specjalistyczne w zależności od potrzeb mieszkańców powiatu bolesławieckiego,
  • mieszkania treningowe dla osób w kryzysie,
  • wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i pomocniczego

 

Osoby zainteresowane świadczonymi usługami mogą uzyskać więcej informacji w siedzibie PCPR w Bolesławcu pokój nr 4  i nr5 lub pod numerami telefonu 75 612 17 81 lub 75 612 17 83

Komputery dla dzieci w pieczy zastępczej

31 grudnia 2020   /    Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu  w okresie od sierpnia do listopada 2020 r. realizowało projekt pn. “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, poprzez wsparcie dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, szczególnie w zakresie edukacji zdalnej.

Powiat Bolesławiecki w ramach powyższego projektu uzyskał kwotę 180 390,00 zł na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz środków ochrony osobistej.

Łącznie objęto wsparciem 411 osób, tj. rodziny zastępcze i ich wychowanków, kadrę  placówek opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie tut. powiatu.

Zgodnie z zapotrzebowaniem przekazano:

– 52 zestawy komputerowe, w tym laptopy  z oprogramowaniem do nauki zdalnej (w tym 8 z  oprogramowaniem dla dzieci z niepełnosprawnościami), a także drukarki i słuchawki z mikrofonami.

Ponadto wszystkie rodziny zastępcze oraz dwa domy dziecka funkcjonujące na terenie naszego powiatu otrzymały wsparcie w postaci środków ochrony osobistej , tj.:

– 4312 maseczek jednorazowych,

– 22 850 rękawiczek jednorazowych,

– 152 płyny dezynfekcyjne.

 

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

18 grudnia 2020   /    Aktualności