Aktualności

trening umiejętności wychowawczych

28 sierpnia 2017   /    Aktualności

W ramach wsparcia towarzyszącego na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi oraz osób doznających przemocy w rodzinie w Ośrodku Pracy z Rodziną realizowane są szkolenia i treningi grupowe, w tym

Trening umiejętności wychowawczych

w dniach 14, 15 i 22 października 2017 r. w godzinach 9:00 – 16:00 w Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim Al. Tysiąclecia 32 d/2 (parter) w Bolesławcu.

Prowadzący psycholog – Gabriela Frącala

 

 

 

 

Usługi asystenckie drogą do samodzielności

23 sierpnia 2017   /    Aktualności

Od marca br. w ramach realizowanego przez nas projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” organizujemy usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych. PCPR w Bolesławcu zatrudnia obecnie 4 asystentów osób niepełnosprawnych, obejmujących wsparciem łącznie 10 osób niepełnoprawnych. Praca asystenta ma na celu kompensację dysfunkcji wynikających z rodzaju niepełnosprawności oraz wspieranie klienta w usamodzielnianiu się i jego aktywności społecznej i zawodowej

Adresatami projektu są osoby z niepełnosprawnością:

 • zamieszkujące na terenie powiatu bolesławieckiego,
 • legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  w zakresie niepełnosprawności intelektualnej, psychicznej, sensorycznej, ruchowej lub innej,
  w tym również sprzężonej,
 • nie korzystające ze wsparcia asystenta w innym projekcie/instytucji finansowanym
  ze środków unijnych.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. 

 

Treningi budowania relacji rodzinnych

23 sierpnia 2017   /    Aktualności

W Ośrodku Pracy z Rodziną od lipca br. realizowane są treningi budowania relacji rodzinnych.  Ten rodzaj treningów adresowany jest do rodziców, którzy chcą i potrzebują wsparcia, których nachodzą wątpliwości wychowawcze wymagające konsultacji ze specjalistami, którzy odczuwają potrzebę spotkania się z innymi rodzicami i opiekunami. W tematyce zajęć zawiera się psychologia, wychowanie, umiejętności w zakresie wspomagania rozwoju osobistego dzieci. Zdrowe rodzicielstwo bazuje na miłości, empatii, akceptacji, szacunku dla dziecka i siebie jako rodzica czy opiekuna. Uczestnicy zajęć mają możliwość nabycia wiedzy m.in. o mitach „dobrego rodzica” i „grzecznego dziecka”, o karach i nagrodach stosowanych do wyegzekwowania dyscypliny i szacunku, o tym jak wspomagać dziecko w rozwoju jego samodzielności, niezależności i pewności siebie, zapoznają się ze skutecznymi metodami komunikowania się pozbawionymi przemocy.

 

bezpłatne porady i bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

21 sierpnia 2017   /    Aktualności

Można skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (podnośniki wannowe, wózki inwalidzkie (dla osób dorosłych i dla dzieci), łóżka rehabilitacyjno – ortopedyczne, koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe, pionizatory, krzesła toaletowe, balkoniki, kule inwalidzkie) oraz bezpłatnych usług wsparcia specjalistycznego (psycholog, prawnik, psychiatra, specjalista ds. uzależnień) a także treningów i szkoleń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu które realizuje projekt – „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 zaprasza osoby zainteresowane do skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (podnośniki wannowe, wózki inwalidzkie (dla osób dorosłych i dla dzieci), łóżka rehabilitacyjno – ortopedyczne, koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe, pionizatory, krzesła toaletowe, balkoniki, kule inwalidzkie) oraz bezpłatnych usług wsparcia specjalistycznego (psycholog, prawnik, psychiatra, specjalista ds. uzależnień a także treningów i szkoleń.

Grafik dyżurujących specjalistów

fot. PCPR Bolesławiec

 

DLA RODZIN Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYMI:

Treningi budowania relacji rodzinnych dla dorosłych:

 • trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich
 • trening kompetencji życiowych
 • trening kompetencji rodzicielskich

Praca z dzieckiem (wspieranie rozwoju dziecka):

 • trening zastępowania agresji
 • terapia taktylna i integracja sensoryczna
 • trening intelektualny

DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ:

 • trening kompetencji społecznych dla ofiar przemocy
 • trening kompetencji rodzicielskich
 • grupa wsparcia dla ofiar przemocy domowej

Zainteresowanych prosimy o kontakt z:

 • pracownikiem socjalnym, tel. 75/ 612 1784 (pok. 108) lub 75/612 1789 (pok. 119),
 • pracownikami biura projektu tel. 75/612 1783 (pok. 107),
 • lub bezpośrednio z Kierownikiem PCPR, tel. 75/612 1788 (pok. 112)