Aktualności

Trwa szkolenie na rodzinę zastępczą niezawodową

28 kwietnia 2023   /    Aktualności

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu trwa pierwsza w tym roku edycja szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

           Szkolenie prowadzone jest przez pracowników PCPR w Bolesławcu – dwóch trenerów rodzinnych form opieki zastępczej – zgodnie z Programem Szkoleniowym ,,RODZINA” licencjonowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych  i Zastępczych ,,Pro Familia” w Krakowie.

            Aktualnie w szkoleniu uczestniczy 12 osób. Kandydaci mają możliwość pogłębiać swoją dotychczasową wiedzę, a jednocześnie pozyskać wiele nowych, niezbędnych w opiece i wychowaniu wskazówek. Zajęcia mają formę wykładów oraz ćwiczeń i zajęć warsztatowych. Uczestnicy szkolenia poprzez pracę w małych grupach mogą sprawdzić zdobytą już wiedzę, poznają specyfikę rodzicielstwa zastępczego, problemy i zadania jakie stają przed nimi.

            Wszyscy uczestnicy wykazują się dużym zaangażowaniem i chętnie uczestniczą w zajęciach szkoleniowych, wprowadzają serdeczną i przyjazną atmosferę, pełną zaufania i wzajemnego wsparcia. Spotkania obfitują w wiele skrajnych emocji – nieuniknione łzy wzruszenia, złość, strach, niepewność…, ale skutecznie są one zdominowane przez śmiech, radość, satysfakcję i nadzieję.

            Zapraszamy osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, podzielenia się sercem i stworzenia poczucia bezpieczeństwa dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców biologicznych.

            Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Bolesławcu,  pl.  Marsz. Józefa Piłsudskiego 2,   tel. 75 6121789, 75 6121782.

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

21 kwietnia 2023   /    Aktualności , Ogłoszenia

Powiat Bolesławiecki, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu  przystąpiło do realizacji resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 484 551,00 zł.  

Głównym celem Programu jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Koszty usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym 16 osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym z terenu powiatu bolesławieckiego.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia i załączników dostępnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.