Instytucje samorządowe, podmioty i organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową