szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

4 października 2017   /    Aktualności

 SKIERUJ  SWOJĄ  MIŁOŚĆ  TAM, GDZIE  BRAKUJE  JEJ  NAJMOCNIEJ, ODDAJ  SIEBIE  INNYM

 W dniu 6 października 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu rozpocznie się szkolenie kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, w którym będzie uczestniczyć 15 osób w tym, 5 par małżeńskich i 5 osób samotnych.

Szkolenie prowadzone będzie w siedzibie PCPR w Bolesławcu przez 2 trenerów rodzinnej pieczy zastępczej, Programem Szkoleniowym „Rodzina” licencjonowanym przez Stowarzyszenie rodzin adopcyjnych i zastępczych „Pro Familia” w Krakowie, zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 30/2013/RZ z dnia 19 grudnia 2013 roku, w wymiarze 62 godzin dydaktycznych, w tym 52 godziny części wykładowowarsztatowej i 10 godzin w formie praktyki w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej zawodowej.

Zajęcia prowadzone będą w formie mini wykładów, prezentacji, ćwiczeń warsztatowych. Podczas szkolenia kandydatom przedstawione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące: organizacji opieki nad dzieckiem, zasad finansowania rodzinnej pieczy zastępczej, organizacji pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka, prawa rodzinnego i praw dziecka, współpracy z rodziną naturalną dziecka, rozpoznawania indywidualnych potrzeb  dziecka  oraz  oceny  sytuacji  dziecka. Kandydaci poprzez udział w szkoleniu mają możliwość zwiększenia swoich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

Na terenie powiatu bolesławieckiego jest wiele dzieci potrzebujących prawdziwego domu – CZEKAJĄ NA WAS.

Ty i twoja rodzina możecie stworzyć dla nich dom. Jeśli masz otwarte serce zgłoś się do nas!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu pokój 106,119

              tel. 75 612 17 – 82, 89