Projekt Unijny „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” – Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla osób niepełnosprawnych

 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO jest formą pomocy skierowaną do osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu bolesławieckiego. Wypożyczalnia przeznaczona jest dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wymagających korzystania ze sprzętu w warunkach domowych.
Warunki udostępniania sprzętu:

  • wypożyczanie sprzętu jest bezpłatne,
  • warunkiem wypożyczenia jest przedstawienie orzeczenia, o niepełnosprawności oraz stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego potrzebę korzystania ze sprzętu w warunkach domowych,
  • wypożyczenie odbywa się na podstawie umowy użyczenia,
  • przed zawarciem umowy wymagane jest zapoznanie się wypożyczającego z regulaminem wypożyczalni oraz zasadami użytkowania wypożyczanego sprzętu, poświadczone pisemnym oświadczeniem.

W ofercie wypożyczalni znajdują  się:

RODZAJ SPRZĘTU LICZBA SZTUK
KONCENTRATORY TLENU 4
MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE PNEUMATYCZNE (RUROWE) 9
ŁÓŻKA REHABILITACYJNO-ORTOPEDYCZNE STEROWANE PILOTEM Z MATERACEM 12
KRZESŁA TOALETOWE 5
PODNOŚNIKI WANNOWE (TRANSPORTOWO-KĄPIELOWE) 2
WÓZKI INWALIDZKIE DLA OSOBY DOROSŁEJ 10
WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI 5
BALKONIKI 6
KULE INWALIDZKIE 11