Projekt Unijny „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” – Mieszkanie treningowe o charakterze interwencyjnym dla osób w kryzysie

 

MIESZKANIE TRENINGOWE DLA OSÓB W KRYZYSIE jest formą pomocy skierowaną do osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, spowodowanej m.in. przemocą w rodzinie, bezdomnością. Pobyt w mieszkaniu ma charakter okresowy i ukierunkowany jest na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej, przywrócenie równowagi psychicznej, zdobycie umiejętności koniecznych do samodzielnego funkcjonowania. Warunkiem pobytu w mieszkaniu treningowym jest realizacja umowy z uczestnikiem projektu (indywidualnego planu wychodzenia z kryzysu) oraz przestrzeganie określonych zasad i regulaminu pobytu. Osoby skierowane do mieszkania treningowego mogą w nim zamieszkiwać przez okres trzech miesięcy, z możliwością przedłużenia pobytu do sześciu miesięcy.
Praca socjalna z mieszkańcami i nadzór nad funkcjonowaniem mieszkań należy do obowiązków pracowników socjalnych PCPR, zaangażowanych w realizację projektu, pełniących rolę wychowawcy oraz doradcy.