Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

1. Dom Dziecka p.w. św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków pod nazwą Dom Dziecka p.w. św. Józefa Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety mieści się w Bolesławcu. Dzieci posiadają plac zabaw i dużo wolnej przestrzeni wokół budynku. Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 10 do 18 lat, w przypadku kontynuowania nauki pobyt wychowanka może zostać przedłużony do 25 roku życia. Powiat Bolesławiecki przekazuje dotacje Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek Prowincja Wrocławska na prowadzenie placówki. Zadaniem placówki jest zapewnienie całkowitej opieki i tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju dzieciom, których rodzice trwale lub czasowo są niezdolni do pełnienia swoich obowiązków. Dyrektorem Placówki w Bolesławcu jest Siostra Agnieszka Wieczorek.

Do Placówki podopiecznych kieruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie postanowienia Sądu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Dyrektor: Siostra Dyrektor Agnieszka Wieczorek

Typ placówki: socjalizacyjna

Adres:

woj. Dolnośląskie

59-700 Bolesławiec

ul. Kubika 4

Tel.: 075/7322264

E-mail: dom_dziecka9@wp.pl

Liczba miejsc: 14

Organ prowadzący: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wrocławiu

 

2. Dom Dziecka p.w. św. Elżbiety Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego dla maksymalnie 8 wychowanków pod nazwą Dom Dziecka p.w. św. Elżbiety Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety mieści się w Bolesławcu. Dzieci posiadają plac zabaw i dużo wolnej przestrzeni wokół budynku. Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat w tym licznego rodzeństwa. Powiat Bolesławiecki przekazuje dotacje Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek Prowincja Wrocławska na prowadzenie placówki. Zadaniem placówki jest zapewnienie całkowitej opieki i tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju dzieciom, których rodzice trwale lub czasowo są niezdolni do pełnienia swoich obowiązków. Dyrektorem Placówki w Bolesławcu jest Siostra Agnieszka Wieczorek.

Do Placówki podopiecznych kieruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie postanowienia Sądu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Dyrektor: Siostra Dyrektor Agnieszka Wieczorek

Typ placówki: rodzinna

Adres:

woj. Dolnośląskie

59-700 Bolesławiec

ul. Kubika 4

Tel.: 075/7322264

E-mail: dom_dziecka9@wp.pl

Liczba miejsc: 8

Organ prowadzący: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wrocławiu