Szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych

AKTUALNOŚCI

W dniu 24 listopada 2016 roku PCPR w Bolesławcu jako Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadził szkolenie dla funkcjonujących rodzin zastępczych spokrewnionych, mających na celu podniesienie ich kompetencji rodzicielskich. W ww. szkoleniu brało udział 8 osób, które pełnią funkcję rodziny zastępczej.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

  • Organizacja opieki zastępczej nad dzieckiem i możliwości uzyskania wsparcia w wychowaniu dzieci (objęcie opieką rodziny przez koordynatora rodzinnej opieki zastępczej).
  • Potrzeby edukacyjne dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
  • Opanowanie trudnych zachowań dzieci przez rodziców zastępczych – umiejętności rodzicielskie (ćwiczenia warsztatowe).
  • Postawy rodzicielskie – dobre wychowanie (zdiagnozowanie własnych postaw).
  • Uzależnienia – profilaktyka.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez 2 trenerów rodzinnych form opieki zastępczej, przy wykorzystaniu materiałów i ćwiczeń z Programu Szkoleniowego „Rodzina” licencjonowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia ” w Krakowie.

W dniu 30.06.2017 r. odbyły się warsztaty dla rodziców z rodzin zastępczych podnoszące kompetencje rodzicielskie i wychowawcze, których myślą przewodnią był cytat: ”Dzieci potrzebują odnaleźć w swoich rodzicach nie równoprawnych kolegów ale dojrzałych i dorosłych ludzi” – P. Pellegrino. Warsztaty prowadziła Pani Katarzyna Sulik – pedagog, terapeuta, wieloletni nauczyciel.

W dniu 28.06.2017 r. odbyło się spotkanie dotyczące zagrożeń związanych z okresem dorastania i konsekwencji ryzykownych zachowań młodzieży szkolnej przebywającej w pieczy zastępczej – prowadzone przez funkcjonariusza Powiatowej Komendy Policji w Bolesławcu –  p. Adriana Jakubowicza;