Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych


Nazwa organizacji

 


Adres, adres e mail


Telefon


Dni i godziny urzędowania


Władze organizacji

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych  ul. Parkowa 11,
59 – 700 Bolesławiec
75 735 17 01 Poniedziałek – czwartek

godz. 1000–1200

 Maria Szpak – prezes

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Miejsko – Gminny

 ul. Komuny Paryskiej 9,
59 – 700 Bolesławiec
75 732 25 83 Poniedziałek – piątek

godz.
800 –1300

 Kazimierz
Zmitrukiewicz –  prezes,Ludwika Anna  Dallemura – sekretarz
Koło Polskiego Związku Niewidomych  ul. Staroszkolna 6 c
59 – 700 Bolesławiec
75 734 25 39

 

Środa

godz.
900 – 1300

Kazimierz Łętowski – prezes,

Franciszek Piotrowski – wiceprezes

Towarzystwo Przyjaciół  Dzieci

Zarząd Miejski

 ul. Chrobrego  2a
59 – 700 Bolesławiectpd.boleslawiec@neostrada.pl
75 732 47 47

 

Poniedziałek

godz.
1130 – 1730

wtorek – piątek

godz.
930 – 1400

Jadwiga Bobek – prezes, tel. 501 126 031

Bogusława Wolak – wiceprezes,

tel. 505 084 514

Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo (działające przy TPD)  ul. Chrobrego 2 a,
59 – 700 Bolesławiec
75 732 47 47 I poniedziałek miesiąca

godz. 1700

Małgorzata Fecyk – przewodnicząca
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego przy PCK
al. Tysiąclecia 32D,
59-700Bolesławiec
boleslawiec@pck.org.plul. Mickiewicza 6
59 – 700 Bolesławiec
75 735 25 22 Poniedziałek – piątek

godz. 730_1500

 

poniedziałki i środy

godz.
1200 –1500

Zbigniew Herbut – prezes,

Danuta Zielińska – kierownik Biura

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Zarząd Oddziału Rejonowego

 ul. Bankowa 6D, pok. nr 9,
59 – 700  Bolesławiec
75 735 19 26 Poniedziałek – piątek

godz.
1000 – 1300

Jan Doktor – przewodniczący

Irena Szymonik – wiceprzewodnicząca

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe  ul. Parkowa 11
59 – 700 Bolesławiec
Wawrzyniec Trajkowski – prezes, tel. 604 573 820, 75 732 88 02
Bolesławiecki Klub Amazonek  ul. Staroszkolna (Dom  Dziennego Pobytu)
59 – 700 Bolesławiecadres do korespondencji:Władysława Kotlarek
ul. Starzyńskiego 13/8
59-700 Bolesławiec
Środa

godz.
1600 – 1800

Władysława Kotlarek –prezes,
tel. 75 734 14 84
lub 662 841 177,Teresa Śliwińska – wiceprezes
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski  ul. Grunwaldzka 7,
59 – 700 Bolesławiec
75 735 26 12 (Warsztat Terapii Zajęciowej wBolesławcu) Poniedziałek – piątek

godz.
800 – 1600

Arkadiusz Żądło – prezes

Jan Mosiądz – wiceprezes

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  ul. Henryka Brodatego 5,
59 – 730 Nowogrodziec
Stanisław Kowalik – przewodniczący
Stowarzyszenie Równych Szans Ewa  ul. Masarska 4
59 – 700 Bolesławiec
75 732 01 84 Poniedziałek – piątek,

godz.
1000– 1800

Ewa Lisiewska – prezes,
tel. 606 915 312Ewa Słonina – sekretarz
Stowarzyszenie Wspólna radość  ul. Zgorzelecka 28/29
59 – 700 Bolesławiec
Klub Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk”  ul. Zgorzelecka 28/29
59 – 700 Bolesławiec
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Bolesławcu  ul. Dolne Młyny 60
59 – 700 Bolesławiec
Bolesławiecki Klub Niesłyszących – niezarejestrowane Pani Monika Maj

ul. Zygmunta Augusta 16/27
59 ­– 700 Bolesławiec