Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bolesławcu powstały z inicjatywy Stowarzyszenia Rodziców Dzieci   i Młodzieży Specjalnej Troski jako kolejny krok w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Do warsztatów aktualnie uczęszcza 35 osób z terenu powiatu bolesławieckiego, którzy w siedmiu pracowniach, pod okiem instruktorów rozwijają swoje umiejętności. Każdego dnia dają z siebie maksimum wysiłku w dążeniu do celu. Jednocześnie pokonują własne ograniczenia.

Warsztaty Terapii Zajęciowej dają niepełnosprawnym niezdolnym do pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej. Czynią to poprzez przywracanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia wykorzystując do tego techniki terapii zajęciowej. Obok szkoleń zawodowych idzie też o wykształcenie umiejętności funkcjonowania w codziennym życiu.

W WTZ funkcjonują następujące pracownie:

  1. Pracownia gospodarstwa domowego
  2. Pracownia obróbki drewna
  3. Pracownia obróbki metalu i szkła
  4. Pracownia ogrodniczo – porządkowa
  5. Pracownia rękodzielnicza
  6. Pracownia komputerowa
  7. Pracownia krawiecko – artystyczna

Uczestnicy poprzez udział w zajęciach terapeutycznych rozwinęli swoje zainteresowania często nie mając nawet o nich pojęcia. Warsztaty pomagają również dostrzec własne potrzeby, poczucie własnej wartości, samodzielności i zaradności osobistej. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

 

Kontakt

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Al. Tysiąclecia 32 d/3
59-700 Bolesławiec
Tel./Fax: 75 735 26 12
E-mail: wtzbc@op.pl
https://www.wtz-bolec.pl
Facebook: www.facebook.com/pages/WTZ
Nasze konto: Bank PeKaO S.A.
76 12 40 1473 1111 0010 0403 7713