Wsparcie specjalistyczne

Potrzebujące rodziny zastępcze mogą skorzystać w PCPR z indywidualnych konsultacji psychologicznych, które odbywają się po uprzednim telefonicznym umówieniu osoby/rodziny. Konsultacje prowadzone są przez psychologów tj.:

  • Jolantę Mistal
  • Martę Tomaszewską.

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu odbywają się spotkania w ramach Grup Wsparcia, w których uczestniczą rodziny zastępcze z terenu Powiatu Bolesławieckiego.  Spotkania prowadzone są przez psychologów.