Szkolenie dla rodzin zastępczych

10 kwietnia 2024   /    Aktualności

W dniu 04.04.2024 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu  w godz. od 8:00 do 15:00 odbyło się szkolenie – warsztaty nt.: „Blaski i cienie rodzicielstwa zastępczego – specyfika, trudności, problemy”, którego uczestnikami były rodziny zastępczej prowadzący rodzinne domy dziecka, a współfinansowane przez Fundację  Ernst & Young z siedzibą w Warszawie w ramach Konkursu „Zrozumieć Dziecko – edycja lokalna 2023”.

Szkolenie miało formę warsztatowo-wykładową, a prowadzone było przez Pana Kazimierza Ździebło – psychologa, psychoterapeutę, superwizora i trenera. Podczas spotkania poruszane zostały zagadnienia: „Relacje małżeńskie. Dbanie o relacje małżeńskie – warunkiem dobrej, skutecznej i ciepłej rodziny zastępczej” oraz „Komunikacja w relacjach rodzinnych pomiędzy dziećmi, rodzicami, opiekunami”. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość uzyskać odpowiedzi na szereg pytań, dotyczących problemów związanych z specyfiką funkcjonowania rodzin zastępczych, w tym również zauważać blaski, ale także umiejętnie radzić sobie z trudnościami, które się pojawiają w codziennym życiu każdej rodziny zastępczej.

Uczestnicy szkolenia poprzez pracę w małych grupach i indywidualne ćwiczenia mogli sprawdzić posiadaną wiedzę, a następnie wspólnie z prowadzącym podejmowali dyskusję w oparciu o wykonane zadania.  Praca w grupach niewątpliwie sprzyjała integracji, dzięki czemu spotkanie przebiegało w atmosferze otwartości i wzajemnego zaufania. Ponadto w ramach szkolenia organizator – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zapewniło uczestnikom spotkania catering (ciepłe, zimne napoje, ciasto oraz dwudaniowy obiad).

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, które wręczyła Pani Justyna Ziółkowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu