Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

7 listopada 2018   /    Aktualności

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOLESŁAWCU

TWORZY GRUPĘ WSPARCIA DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH
PRZEMOCY W RODZINIE

 

Kobiety, które doświadczają przemocy domowej i są mieszkankami powiatu bolesławieckiego zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach grupy wsparcia.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Centrum Wsparcia Rodziny
w Bolesławcu, przy Al. Tysiąclecia 32 d/2.

Pierwsze spotkanie grupy wsparcia odbędzie się w dniu
17 listopada 2018 r. (sobota), w godz. 10:00 – 14:00

Terminy spotkań w kolejnych miesiącach będą zamieszczane na stronie www.pcpr.boleslawiec.pl

Przemoc domowa jest tematem coraz częściej występującym w świadomości opinii publicznej. W przypadku ofiar, które podejmują pierwsze kroki, by się bronić przed sprawcą przemocy, dużym wsparciem okazuje się praca grupowa, która pomaga przełamać poczucie izolacji                     i daje szansę uzyskania wsparcia ze strony grupy. Formuła zajęć umożliwia także lepszą możliwość testowania nowych form zachowania i ćwiczenia pożądanych nawyków. Powyższa idea stała się inspiracją dla utworzenia lokalnej grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową.

Zgłoszenia do udziału w zajęciach grupy wsparcia przyjmowane są w siedzibie

PCPR w Bolesławcu Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2,

pokoje 2 i 5 nr tel. 75 612 17 83-84

lub bezpośrednio z Dyrektorem PCPR w Bolesławcu – pok. 6 nr tel. 75 612 17 88

Wsparcie finansowane w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, realizowanego przez Powiat Bolesławiecki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego