Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych

21 grudnia 2018   /    Aktualności

W dniu 18.12.2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, Sw ramach podnoszenia kwalifikacji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych,  odbyło się szkolenie pn. ,,Kochać i pomagać – jak z miłością i rozsądkiem stawiać dzieciom granice” dla rodzin zastępczych spokrewnionych ustanowionych w 2018 r.

            Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

– potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej;

– opanowanie przez rodziców zastępczych trudnych zachowań dzieci w pieczy zastępczej;

– umiejętności rodzicielskie (zajęcia warsztatowe);

– uzależnienia .

Podczas spotkania 2 trenerów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w PCPR  przekazało informacje, dotyczące problemów opiekuńczo-wychowawczych, uzależnień  oraz   potrzeb edukacyjnych dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Ponadto w formie zajęć warsztatowych wskazano, jakie niezbędne umiejętności rodzicielskie winny cechować opiekunów zastępczych , jak mogą poradzić sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi oraz z kim podejmować współpracę i gdzie szukać pomocy w razie problemów opiekuńczo-wychowawczych.