Komputery dla dzieci w pieczy zastępczej

31 grudnia 2020   /    Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu  w okresie od sierpnia do listopada 2020 r. realizowało projekt pn. “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, poprzez wsparcie dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, szczególnie w zakresie edukacji zdalnej.

Powiat Bolesławiecki w ramach powyższego projektu uzyskał kwotę 180 390,00 zł na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz środków ochrony osobistej.

Łącznie objęto wsparciem 411 osób, tj. rodziny zastępcze i ich wychowanków, kadrę  placówek opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie tut. powiatu.

Zgodnie z zapotrzebowaniem przekazano:

– 52 zestawy komputerowe, w tym laptopy  z oprogramowaniem do nauki zdalnej (w tym 8 z  oprogramowaniem dla dzieci z niepełnosprawnościami), a także drukarki i słuchawki z mikrofonami.

Ponadto wszystkie rodziny zastępcze oraz dwa domy dziecka funkcjonujące na terenie naszego powiatu otrzymały wsparcie w postaci środków ochrony osobistej , tj.:

– 4312 maseczek jednorazowych,

– 22 850 rękawiczek jednorazowych,

– 152 płyny dezynfekcyjne.