Przemoc

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego – edycja 2021 r.

2 czerwca 2021   /    Aktualności

NABÓR DO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO – edycja 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje o prowadzonym naborze uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

 • osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując
  je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 • osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, osób kierowanych przez Policję, pomoc społeczną, organizacje pozarządowe i inne instytucje;
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia
  od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w/w programie w wyniku innych okoliczności;

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne  wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone w ramach programu mają  na celu:

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, czyli udzielanie pomocy w zmianie zachowań,
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
 • nabycie umiejętności w zakresie komunikowania się i rozwiązywania konfliktów
  w rodzinie bez stosowania przemocy.

Zapisy osób chętnych do wzięcia udziału w programie prowadzone są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2, od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Karta zgłoszeniowa do udziału w programie jest  dostępna w załączniku.

Udział w programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych jest bezpłatny.

Realizacja rozpocznie się po zebraniu odpowiedniej grupy uczestników.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 75 612 17 84.

Karta zgłoszeniowa do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym