Kolejne szkolenie dla rodzin zastępczych za nami

29 grudnia 2023   /    Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizowało w okresie od 25 listopada do 16 grudnia 2023 r. szkolenie w zakresie treningów kompetencji wychowawczych, w których uczestniczyły rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe oraz prowadzący rodzinne domy dziecka.  Zajęcia prowadzone były przez psychologa – Panią Ewę Alf.

Uczestnicy treningów zdobywali i utrwalali wiedzę praktyczną z zakresu:

  • przyczyn zachowań dziecka oraz wpływu stanów emocjonalnych na jego zachowanie,
  • budowania poczucia własnej wartości u dziecka,
  • stawiania granic i konsekwencji w procesie wychowania,
  • praktycznych sposobów egzekwowania zasad,
  • zasad mądrego stosowania „kar” oraz trzech kroków tworzenia skutecznej pochwały,
  • rodzaju, faz i źródeł konfliktów oraz ich pozytywnych i negatywnych konsekwencji,
  • rodzajów rozwiązywania konfliktów,
  • wypalenia opiekuna, zadbania o siebie i sposobów radzenia sobie ze stresem.

Oprócz wiedzy teoretycznej, nieocenioną wartością cyklicznych spotkań była możliwość wymiany doświadczeń oraz dzielenie się trudnościami w codziennej opiece i wychowaniu dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto szczegółowo omawiane były przez prowadzącego sytuacje problemowe, z którymi najczęściej spotykają się rodziny zastępcze.