Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży i ich konsekwencje w świetle obowiązujących przepisów prawa

15 stycznia 2024   /    Aktualności

W dniu 10.01.2024 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu odbyły się 2 szkolenia edukacyjne przeprowadzone przez funkcjonariuszy Policji Komendy Powiatowej w Bolesławcu, których uczestnikami byli podopieczni pieczy zastępczej z terenu Powiatu Bolesławieckiego w dwóch grupach wiekowych od 13 – 15 r. ż. oraz od 16-18 r. ż.  

Tematyka szkoleń dotyczyła:

  • „Ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży i ich konsekwencje w świetle obowiązujących przepisów prawa”.

Szkolenia miały formę wykładowo – dyskusyjną.  Wychowankowie  pieczy zastępczej mieli możliwość uzyskania informacji związanych z podejmowaniem przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań i ich konsekwencjami prawnymi. Prowadzący szkolenia udzielali na wszystkie pytanie wyczerpujących odpowiedzi. 

Nadrzędnym celem szkolenia było wyposażenie wychowanków pieczy zastępczej w wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej nieletnich, a także umiejętne przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom. Ww. szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, w których łącznie uczestniczyło 45 wychowanków pieczy zastępczej.

Dziękujemy nadkom. Tomaszowi Jagielskiemu Komendantowi Powiatowej Policji w Bolesławcu oraz funkcjonariuszom Policji Komendy Powiatowej w Bolesławcu – Andrzejowi Czajkowskiemu starszemu aspirantowi i Darii Lebiedzińskiej starszemu posterunkowemu za pomoc oraz wsparcie naszych działań na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego.