Zostań wolontariuszem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

12 marca 2024   /    Aktualności

Wolontariusz lub wolontariuszka to osoba, która nieodpłatnie i dobrowolnie wykonuje pracę na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa. Wolontariuszem lub wolontariuszką może zostać każdy, niezależnie od wieku, wykształcenia czy posiadanych kwalifikacji. W przypadku osób niepełnoletnich (wymagana zgoda rodziców/opiekunów prawnych).

Zapraszamy wszystkich, zarówno młodzież szkolną, jak i osoby dorosłe z powiatu bolesławieckiego chętnych do pomocy rodzinom zastępczym i dzieciom w nich umieszczonym oraz dzieciom umieszczonym w domu dziecka.

Dla kandydatów na wolontariuszy będzie przygotowane szkolenie dotyczące wolontariatu i jego formalno-prawnych aspektów, a także wprowadzenie w specyfikę funkcjonowania rodzin zastępczych. Poszukujemy wolontariuszy do różnych form wolontariatu – zarówno do działań długoterminowych, takich jak pomoc w opiece nad dziećmi, organizowaniu im czasu wolnego czy odrabianiu lekcji, jak doraźnych np. do pomocy przy organizowaniu imprez okolicznościowych związanych z działalnością naszej Instytucji np. Pikniku dla rodzin zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wolontariusze wspierają rodziców zastępczych w pełnionej przez nich misji, pomagają w opiece nad najmłodszymi dziećmi.

Informacje na temat wolontariatu pod nr telefonu 75 612 17 89

Warto pamiętać, że pomoc świadczona na rzecz innych osób zmienia świat na lepsze – nawet drobne działania jednej osoby mają realny wpływ. Bez uczciwych i pozytywnie nastawionych wolontariuszy nie udałoby się uratować życia wielu osobom ani poprawić losu milionom dzieci na całym świecie. Dla wolontariuszy to najlepsza nagroda za ich działalność.